marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
10.07.2013 I

DL'ka dla Haier Polska

Skończyłem właśnie ulotkę z kuponem konkursowym dla Haier Pols­ka (oddziału Haier Electronics, azjatyckiego producenta sprzętu AGD). Mock-up w większym rozmiarze do obejrzenia tutaj.


05.07.2013 I

Chemia papiernicza

Kilka dni temu realizowałem zlecenie na zdjęcia z fabryki pro­du­ku­ją­cej chemię na potrzeby przemysłu papierniczego. Więcej i rzecz jas­na większe – umieszczę kiedy wykonam inne tego typu. Pojawi się wtedy kolejna podstrona w dziale „praca”.


02.07.2013 I

koncerty – aktualizacja

Zaktualizowałem dział „koncerty”, dokładając kolejną podstronę z kil­ku tegorocznych eventów.


01.07.2013 I

XXIX MFOD, Świecie 2013 – dzień 3

No i koniec męczącej, ale satysfakcjonującej 3-dniówki. Fotorelacja z niedzielnych koncertów – pod tym samym linkiem.


30.06.2013 I

XXIX MFOD, Świecie 2013 – dzień 2

Dzisiejsze koncerty zaczęły się już o godzinie 11.00. Orkiestry ba­wi­ły mieszkańców Świecia w dwóch punktach miasta. Tra­dy­cyj­ne nocne show w amfiteatrze, ropczęło się o 22.00. Fo­to­re­lac­ja, do obejrzenia pod tym samym linkiem.


29.06.2013 I

XXIX MFOD, Świecie 2013 – dzień 1

Wczorajszy wieczór, oprócz przywitania pierwszy kilku zespołów, upłynął głównie na świętowaniu jubileuszu 40-lecia świeckiej or­kie­stry („Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie”). Pełny fo­to­re­por­taż, do obejrzenia tutaj.


20.06.2013 I

Kemira Świecie – XX-lecie

Wczorajsze popołudnie i wieczór spędziłem pod świeckim zam­kiem, realizując fotoreportaż z obchodów XX-lecia świeckiego oddziału fir­my Kemira. Galerii nie umieściłem na stronie, gdyż klient zde­cy­do­wał się podarować swoim gościom okazjonalne flash-dyski ze zdję­cia­mi, dlatego też tylko kilkanaście miniaturek poniżej.


16.06.2013 I

Blues na Świecie Festival – dzień 2

Drugi wieczór minął na trzech koncertach w świeckim amfiteatrze. Wystąpili: L'Orange Electrique (w miejsce odwołanego z powodu choroby występu Jessy Martens) Carlos Johnsonn i Bracia. Fo­to­re­la­cja, pod tym samym linkiem, co wczoraj.


15.06.2013 I

Blues na Świecie Festival – dzień 1

Pierwszego wieczora, Cafe Kultura gościła Zydeco Flow oraz JJ Band. Natomiast podczas jam session, na scenie zagościł Carlos „Książę Chicago” Johnson. Fotorelacja z tego wieczoru, do obej­rze­nia pod tym linkiem.


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!