marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
08.04.2007 I

logo miasta Świecie

Podstronę z projektami logotypów, uzupełniłem o dwa znaki za­pro­jek­to­wa­ne na potrzeby promocyjne mojego rodzinnego miasta. Za­ło­że­niem było połączenie najbardziej kojarzącego się z miastem za­byt­ku (zamku pokrzyżackiego) z drugim atrybutem naszego mias­ta, czy­li produkcją papieru.

Logo miasta Świecie - projekt

Logo miasta Świecie
31.03.2007 I

country cross – I runda mp – Chełmno

Kilka pojedynczych ujęć z tej imprezy, zamieściłem na tej pod­stro­nie (pierwsze 5 sztuk).

I Runda Mistrzostw Polski w Country Cross (Chełmno 31.03.2007)
24.03.2007 I

Polpak S.A. – AZS Koszalin


10.03.2007 I

Polpak S.A. – Anwil Włocławek


02.03.2007 I

zamek

2 nowe zdjęcia świeckiego zamku pokrzyżackiego, w dziale architektura.

pokrzyżacki Zamek wodny w Świeciu

pokrzyżacki Zamek wodny w Świeciu
25.02.2007 I

Polpak S.A. – Energa Czarni Słupsk
18.02.2007 I

Golec uOrkiestra

Na 3-cią podstronę ze zdjęciami z koncertów, dorzuciłem kilka zdjęć z wczorajszego występu Golec uOrkiestra na świeckim stadionie.

Golec uOrkiestra
11.02.2007 I

Nowe logotypy w portfolio
03.02.2007 I

Polpak S.A. – Sokołów Znicz
20.01.2007 I

Polpak S.A. – Kotwica Kołobrzeg
[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!