marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
11.06.2014 I

„Polubić sport”

Dzisiaj w południe fotografowałem dzieci z trzecich klas szkół pod­sta­wo­wych naszej gminy, które brały udział w za­wo­dach lek­ko­at­le­tycz­nych, będących finałem programu „Polubić Sport”. Galeria z tej fotorelacji do obejrzenia tutaj [click].


08.06.2014 I

Portretowo

Wczoraj pracowałem poza Świeciem. Pierwszy raz w tym miejscu – zakładzie ślusarskim w Warlubiu. Oto on – Olek (Xander Fischer) – trener MMA i amatorski zawodnik tej dyscypliny. Zdobywca zło­te­go medalu w Pu­cha­rze Polski Północnej Amatorskiego MMA, w for­mu­le full-contact. Złoto podczas Pucharu Polski Północnej w BJJ No Gi. Pasjonat dietetyki i „Męs­kiej Syl­wet­ki”. Tegoroczny debiutant na scenie kulturystycznej w ka­te­go­rii „Męs­ka Syl­wet­ka”. Jak sam o so­bie mówi, jest „fanem ko­bie­cych nóg w cie­lis­tych pończochach i czer­wo­nych szpilkach”. :) Ogromne podziękowania dla Zakładu Ślusarskiego „Kujawski” z War­lu­bia, za udostępnienie warsztatu do sesji. Większe na nowej podstronie z por­tre­ta­mi, a jesz­cze większe na moim profilu na Face­Booku.


01.06.2014 I

Piknik Familijny „Rodzina Pe-el”

Z okazji Dnia Dziecka, świecki OKSiR we współpracy m.in. z Mondi Świecie S.A., zorganizował piknik rodzinny w parku przy ośrodku. Jak zwykle w tym dniu, dzieci nie mogły narzekać na brak zajęć. Małe repo z tego wydarzenia tutaj [click].


01.06.2014 I

Blues na Świecie Festival 2014 – dzień 2

BNSF 2014 już niestety za nami. Drugiego dnia festiwalu, tym ra­zem na scenie świeckiego amfiteatru, gościli Ryan McGarvey, Layla Zoe oraz Shakin Dudi. Fotoreportaż pod tym samym linkiem, co z dnia pierwszego.


31.05.2014 I

Blues na Świecie Festival 2014 – dzień 1

Za nami pierwszy dzień BNSF. Na deskach świeckiego OKSiRu, licz­nie zgromadzona publiczność podziwiała kunszt muzyczny ze­spo­łów Jan Gałach Band oraz legendarnego SBB. Zgodnie z tradycją BNSF, wieczór zakończył się w Cafe Kultura na gorącym jam session. Fotorelacja do obejrzenia tutaj [click].


25.05.2014 I

Diabelce, Wda i Wisła

Tym razem trochę dla relaksu. Złapałem ostatnie słońce smerające zalane drzewa przed właściwym, dotychczasowym ujściem Wdy do Wisły. Dodatkowo zbiegło się z końcówką tegorocznych podtopień. Większe tutaj [click], a jeszcze większe na moim profilu na Face­Booku (po otwarciu strony trzeba kliknąć strzałeczki w prawym, górnym rogu i oczywiście mieć odpowiednio duży monitor).


21.05.2014 I

Probitech

To firma zaopatrująca przed­się­bior­stwa zwią­za­ne z przemysłem mięsnym, w ak­ce­so­ria do ich produkcji i kon­fek­cjo­no­wa­nia (pę­tel­ki, klipsy, osłonki, etc.). Ta sesja była tak kompleksowa, że sta­nął­em przed małym problemem – w jakim dziale ją zamieścić? Są por­tre­ty, są produkty, jest trochę z pracy, a nawet architektury. ;) Nie chcąć się rozdrabniać na kilka działów, pełen zestaw zamieściłem tutaj [click].


17.05.2014 I

I Bieg Rycerski w Świeciu

To pierwsza i od razu udana edycja tego bie­gu. Organizatorami były kluby „The Runners Świecie” i „Runn­ers Team Jeżewo”. Do biegu na 10 km zgłosiło się ponad 500 osób z ca­łej Pol­ski. Pełny fo­to­re­por­taż z tego wy­da­rze­nia (ponad 200 zdjęć), do obejrzenia na tej stronie [click]. Natomiast na nowej podstronie w dziale sport, umieś­ci­łem skrócony zestaw. Zapraszam.


01.05.2014 I

10 lat w UE.pl

Kolejny fotoreportaż. Na świeckim rynku odbywał się dzisiaj pik­nik rodzinny, z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej. Do obej­rze­nia pełnej galerii zdjęć, zapraszam tutaj [click].


25.04.2014 I

„Szmaragdowe Żyrafy 2013”

Dzisiejszy wieczór minął mi na małym fotoreportażu. „Szma­rag­do­we Żyrafy” to podsumowanie poprzedniego roku kulturalnego przez OKSiR w Świeciu i okazja do uhonorowania działaczy oraz spon­so­rów. Pełna fotorelacja tutaj – zapraszam.


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!