marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
11.06.2006 I

koncert: Norbi i Stachursky

W niedziele wieczorem, przed świeckim zamkiem, odbył się kon­cert w ramach pikników Specjala, podczas którego wystąpił Norbi i Sta­chur­sky. O ile pierwszego dało się strawić (nawet nie prze­pa­da­jąc za jego repertuarem) bo przynajmniej czasami był śmieszny, to drugi z show­ma­nów okazał sie bucem gorszym chyba nawet ode mnie. Za­kaz fo­to­gra­fo­wa­nia, prostackie dowcipy, kiepsko imi­to­wa­ny ba­ry­ton i kurteczka z reklamą Pepsi, sku­tecz­nie zniechęciły mnie do poś­wię­ce­nia większej ilości czasu jego występowi… Niemniej, jeśli kogoś to in­te­resuje, za­pra­szam do obejrzenia zdjęć z tej imprezki.


10.06.2006 I

powtórka sesji w opuszczonej ciepłowni

Razem z Krzysztofem Emmertem, postanowiliśmy powtórzyć ses­ję w ru­inach ciepłowni. Tak jak i poprzednio, teraz również po­zo­wał nam (i znosił katusze malowania gipsem, oraz tarzania się w śmie­ciach) Maciej. Tym razem jednak, nie byly to zwyczajne portrety, ale pewnego rodzaju historyjka. Zapraszam do obejrzenia efektów tej 6-godzinnej sesji.


08.06.2006 I

miss regionu kujawsko-pomorskiego

Monika Okrajni z Chełmna, to tegoroczna miss naszego regionu. Dzi­siaj mieliśmy okazję zrobić jej kilka zdjęć. Sesja bez żadnych przy­go­to­wań, wizażystki, etc. Monikę fotografowaliśmy w jej ro­dzin­nym mieście.


05.06.2006 I

rico sanchez & gipsy kings party

W sobote 3 czerwca w świeckim Amfiteatrze odbył się koncert tego ongiś popularnego zespołu. Gwiazdę wieczoru supportował Bro­thers Band. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z tego widowiska.


12.05.2006 I

w starej, opuszczonej ciepłowni…

Przy wydajnym współudziale kolegów, doszła do realizacji pla­no­wa­na sesja portretowa w zrujnowanej ciepłowni. Zapraszam do oglą­da­nia na tej podstronie (pierwsze 11 zdjęć).


29.04.2006 I

ostatni mecz Polpaku z Anwilem

Zdjęcia z ostatniego meczu półfinałowego Polpaku Świecie z An­wi­lem Włocławek. Niestety, to również trzecia z rzedu przegrana. Wy­bra­ne zdjęcia znajdują się tutaj, a nieco bar­dziej uszczuplona galeria, rów­nież na stronie klubu Polpak oraz w por­ta­lu PolskiKosz.pl.


01.05.2006 I

Terminal Sound Factory

Fotografie z drugiego juz techno-party Terminal Sound Factory na zamku w Świeciu. Wszystkie zdjęcia do obejrzenia tutaj.

Terminal Sound Factory na Zamku w Świeciu
29.04.2006 I

mecz półfinałowy

Zdjęcia z pierwszego meczu półfinałowego koszykarskiej ekstra­kla­sy między Anwilem Włocławek a Polpakiem Świecie. Wybrane zdjęcia znajdują się tutaj, a nieco bardziej uszczuplona galeria, również na stronie klubu Polpak.


18.04.2006 I

pierwszy mecz w play-off

To pierwszy mecz Polpaku w rozgrywkach play-off. Przeciwnikiem Pol­pa­ku Świecie w tej rundzie, była Stal Ostrów. Całą galerię moż­na zo­ba­czyć na w tym miejscu, w większym skrócie na stronie Pol­pa­ku (dwa ostatnie zdjęcia nie są mojego autorstwa, ale to chyba wi­dać wy­raź­nie), oraz na stronie PolskiKosz.pl.


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!