marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
30.04.2010 I

Ray Wilson & Band

Koncert w Cafe Kultura [click]

Ray Wilson & Band, Cafe Kultura OKSiR Świecie
23.04.2010 I

eco7

Wczoraj w Mondi Świecie S.A., odbyła się uroczysta prezentacja ins­ta­la­cji papierniczej ECO7. Podstawowym elementem tej ins­ta­la­cji, jest ma­szy­na produkująca pa­pier na potrzeby przemysłu opa­ko­wa­nio­we­go, wykorzystująca jako je­dy­ny surowiec – ma­ku­la­tu­rę. Ak­tu­al­nie jest to najszybsza, najszersza, najdroższa i naj­no­wo­cześ­niej­sza ma­szy­na papiernicza w Polsce. Tutaj link dla cierp­li­wych – wybrane 51 zdjęć począwszy od budowy, poprzez próbne rozruchy i po­cząt­ko­wą pro­duk­cję, aż po oficjalną prezentację, przecięcie wstęgi i poś­wię­ce­nie przez biskupa.

ECO7 - MP7 Mondi Paper Świecie SA
10.04.2010 I

saldat in home

Stało się, długo przeze mnie oczekiwane… W końcu pożegnałem mo­je­go dotychczasowego dostawcę usługi o nazwie „serwer wir­tu­al­ny”. Nie­wy­tłu­ma­czal­ne problemy z dostępnością strony, nie­wys­tar­cza­ją­ce 25 GB miesięcznego limitu transferu, wespół z wy­so­ką (jak na to wszyst­ko) ce­ną – przelały miarkę. Od dzisiaj saldat.pl „mieszka” w ser­we­row­ni home.pl. Strony ładują się za­u­wa­żal­nie szybciej, a kil­ku­krot­nie wyższy limit transferu raczej zbyt szybko nie doprowadzi do sy­tu­ac­ji, ze po ko­lej­nym pojawieniu się na wy­ko­pie, zamiast strony wy­świet­li się jedynie komunikat bandwidth limit exceeded. :)


03.04.2010 I

trening mistrzyni

Jagoda Karge to medalistka Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, a także Mistrzostw Świata. Jest również jedną z polskich ka­dro­wi­czek na olimpiadę w Londynie. Tutaj można zobaczyć fotoreportaż z jej ostatnich treningów przed wylotem na zawody w Turcji.

Trening Jagody Karge
09.03.2010 I

małe baletnice

Vladimir Hlinskikh, to tancerz i choreograf Opery Nova w Byd­gosz­czy. Prowadzi również zajęcia baletowe dla dzieci, w świeckim OKSiR. 23 kadry z tych zajęć, można obejrzeć tutaj.

Vladimir Hlinskikh i zajęcia baletowe w Świeciu
07.03.2010 I

Ladies Fashion Show

Fotoreportaż z pokazu mody, zorganizowanego przez Art of Dance i OKSiR Świecie z okazji Dnia Kobiet. Uwaga – dużo zdjęć! :) [click]

Ladies Fashion Show w Świeciu
21.02.2010 I

KK Świecie – Domino Inowrocław

Click.


11.02.2010 I

„teraz świecie”

Projekt znaku i winiety dla dwutygodnika lokalnego.


07.01.2010 I

zaległości

Nazbierało się trochę zaległych materiałów, które w końcu trzeba wrzucić. M.in. znalazło się kilka zdjęć z performensów Artiego, któ­rych wcześniej nie można było publikować. [więcej]

 

Ulotka informacyjno-promocyjna nt. „Przebiegu Szlaku Czarnej Wody”. Większa, po kliknięciu.

 

Broszura podsumowująca akcję kulturalną „Przebudzenie – Reaktywacja”. Większa, po kliknięciu.

 

Magazyn Nikon Klub Polska. Większe, po kliknięciu.

 

Kolejne numery biuletynu zakładowego Mondi Świecie S.A.

 

Na podstronie „Logotypy” pojawiły się także dwa nowe znaki. Pierwszy dla firmy zajmującej się realizacją nagrań dźwiękowych, drugi – dla planowanego na koniec wiosny „Święta Papieru”.

 

 

 


18.12.2009 I

tribute to ciechowski

Click.


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!