marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
07.09.2012 I

PMP Fast Service

W środę realizowałem zlecenie na zdjęcia z hal produkcyjnych PMP Fast Ser­vi­ce. Firma rodem z USA, zajmuje się regeneracją czę­ści maszyn papierniczych. Więcej i większych zdjęć, do obej­rze­nia na 11 stro­nie działu „praca”.


25.08.2012 I

Mocni w wierze na rowerze

Pogoda identyczna (z wyjątkiem deszczu) jak podczas zesz­ło­rocz­nej edycji – niebo stalowe podczas zapisów i przygotowań, a po starcie wyjrzało trochę słońca. Przygotowałem skrócony zestaw 45 zdjęć (do obejrzenia bez klikania). Jeśli ktoś jest zainteresowany pełnym setem (109 zdjęć), zapraszam pod ten link.


22.08.2012 I

QUAD DUET

Kilka zdjęć z plenerku ślubnego Wiolety i Jakuba, dołączyłem na koń­cu strony z reportażem z ich ślubu i wesela. Po kliknięciu, wska­za­ne jest odświeżenie strony (klawisz F5).


08.08.2012 I

Kobieco [2]

Nowy portrecik na podstronie „kobieco”.


29.07.2012 I

Kuba i Suzuki

Kilka dni temu popełniłem małą sesję paraportretową z Jakubem i jego rumakiem: Suzuki Intruder M 1800 R. Nieco większe: tutaj.


22.07.2012 I

X Festiwal Mocnych Brzmień

Nie ma się co rozpisywać… Fotorelacja z wczorajszej, dziesiątej edycji Festiwalu Mocnych Brzmień im. Ryśka Bieńka do obejrzenia (190 zdjęć) tutaj [click]. Przygotowałem także skrócony zestaw (67 zdjęć) na jednej stronie (czyli do obejrzenia bez zbędnego kli­ka­nia) – zapraszam na 9 podstronę działu koncert.


14.07.2012 I

ośrodek szkoleniowy Bart

Ulotka ośrodka szkoleniowego BART w Tleniu, której kom­plek­so­wej realizacji podjąłem się jakiś czas temu, otrzymała w końcu ak­cep­ta­cję i zielone światło na druk. Projekt w nieco większej postaci moż­na obejrzeć na stronie z broszurami i ulotkami. Do kompletu przy­pom­nę jeszcze link do samych zdjęć z tego ośrodka.


14.07.2012 I

Holiday Inn – Wałbrzych

Wczoraj obudziłem się w Wałbrzychu i od rana fotografowałem… drzwi – a jakże – dla InterDoor. To już trzecia realizacja z cyklu pre­zen­tu­ją­ce­go produkt tej marki w codziennym życiu. Wcześniej by­ło nowe lotnisko w Gdańsku oraz Blue Diamond Hotel pod Rze­szo­wem. Więcej i większe, oczywiście na stronie z pozostałymi in­wes­tyc­ja­mi.


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!