marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
17.04.2013 I

Skalpel 3D

Tym razem zlecenie na fotografię produktową. Światowa nowość – „skalpel 3D” i nowej konstrukcji ssak do zabiegów chirurgicznych. Więcej i większe – tutaj.


29.03.2013 I

AOrta Magazine #6

Pracując nad „Wstęgą”, jednocześnie składałem nową AOrtę (i jesz­cze jedną publikację ponad 200-stronicową, ale o tym do­pie­ro kiedy będzie wydrukowany nakład). Właśnie dzisiaj w nocy skończyłem skład. Czym jest ten magazyn – tłumaczyłem w new­sie o po­przed­nim numerze. Wydanie nr 6 ma już 226 stron, na któ­rych pre­zen­tu­je­my foto-eseje 12 autorów. Wspomnę tylko o To­ma­szu To­ma­szew­skim, w moim mniemaniu jednym z naj­lep­szych fo­to­gra­fów do­ku­men­tal­nych. Mieliśmy przyjemność opu­bli­ko­wać jako pierwsi, zle­co­ny panu Tomkowi przez funcację Noor­der­licht, fotoreportaż na temat produkcji cukru w byłych koloniach ho­len­der­skich. Magazyn można przejrzeć i po­czy­tać on-line lub po­brać do komputera, w pos­ta­ci pliku PDF.


13.03.2013 I

„Kamienica pod Wawelem”

Kolejny raz przyszło mi jechać na zlecenie, na drugi dzień po „nie­spo­dzie­wa­nym ataku zimy”, [mode sarcasm on] bo przecież zimą opady śniegu są mało prawdopodobne [mode sarcasm off]. Tym razem padło na Kraków, dzięki czemu mogłem się „pościgać” z płu­ga­mi na autostradach. Wracając jednak do tematu… Po ho­te­lach i in­nych, nowoczesnie urządzonych obiektach, trafiła się mała odmiana. Tym razem, drzwi InterDoor przyszło mi fotografować w re­stau­ro­wa­nej właśnie kamienicy pod Wawelem – którą in­we­stor nazwał nie inaczej jak właśnie „Kamienicą pod Wawelem”. :) Więcej i większe jak zawsze do obejrzenia na stronie z podobnymi zestawami zdjęć drzwi marki InterDoor.


08.03.2013 I

Gelato Marcello – logo

Niedawno skończyłem, a zapomniałem umieścić na stronie – nowe logo dla włoskiej marki lodów.


04.03.2013 I

Ultra Med – wnętrza

Chwilkę spóźnione zdjęcia gabinetów lekarskich, recepcji i po­cze­kal­ni, powstającego zespołu poradni specjalistycznych Ultra Med w Świeciu (dla której zaprojektowałem także system identyfikacji wizualnej oraz stronę www). Jak zwykle – większe i więcej na nowej stronie z sekcji „wewnątrz i na zewnątrz”.


03.03.2013 I

Dorota Miśkiewicz

Nadejszła wiekopomna chwila – akceptacja ze strony ma­na­ge­men­tu artystki, można więc publikować zdjęcia. Niestety to jedynie częś­cio­wa fotorelacja. Jak już wspominałem na FB – w umowie mię­dzy organizatorem a zespołem stał zapis, że mogę fo­to­gra­fo­wać cały kon­cert. Rozplanowałem więc sobie pracę spokojnie na ponad go­dzi­nę, a po 30-kilku minutach usłyszałem od Marka Na­piór­kow­skie­go (gitarzysta, jeśli by ktoś nie wiedział), że mam przestać robić zdję­cia, bo… przecież oni grają! :) Przepływ in­for­ma­cji między ma­na­ge­rem a muzykami – jak widać, całkowicie „płynny” i „niezaburzony”. Raptem 42 fotografie, do obejrzenia na tej stronie.


22.02.2013 I

„Hotel Rzeszów”

Wczoraj w Rzeszowie fotografowałem drzwi. Była to oczywiście ko­lej­na realizacja dla InterDoor (szczegóły w opisie na stronie). Tym razem był to tytułowy hotel, o nazwie miasta – zresztą, sto­ją­cy w sa­mym centrum i zrośnięty z galerią handlową o takiej samej na­zwie. Więcej i w większym rozmiarze, do obejrzenia na końcu podstrony z poprzednimi zdjęciami.


14.02.2013 I

Walentynki w Mieście Zakochanych

Kilka godzin temu pracowałem po drugiej stronie Wisły, czyli w Chełm­nie – Mieście Zakochanych. Jak co roku, mieszkańcy tego miasteczka hucznie obchodzą 14 lutego, gromadząc się tłumnie pod ratuszem. Na zlecenie „Karczmy Chełmińskiej” wykonałem mały fotoreportaż z atrakcji na rynku, oraz we wspomnianym lokalu.


09.02.2013 I

„Bal Piłkarza”

Dzisiejszej nocy pracowałem na „Balu Piłkarza”, którego or­ga­ni­za­to­rem było świeckie stowarzyszenie Wda Futbol Business Club. Na spotkaniu środowiska biznesowego ze sportowym, oprócz oczy­wi­stej zabawy, uhonorowano sponsorów, trenerów oraz za­wod­ni­ków, za ich pracę i osiągnięcia w ubiegłym roku. Chętni mogli wziąć udział w aukcji na rzecz stowarzyszenia. Wśród lictowanych przedmiotów znalazły się m.in. gadżety przywiezione osobiście przez przed­sta­wi­cie­la kancelarii premiera oraz żonę lidera zespołu De Mono. Piłki, z podpisem Donalda Tuska i Zbigniewa Bońka, ko­szul­ki (Łukasza Piszczka, a także Marcina Wasilewskiego, w której grał podczas me­czu Polska-Grecja w trakcie Euro 2012), zyskiwały nowych właś­ci­cie­li za czterocyfrowe kwoty. Trzysta osób bawiło się przednie do białego rana. Ponad 200 zdjęć z tej imprezy, obej­rzeć można w po­niż­szej galerii (click).


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!