marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
22.08.2015 I

Kalina i Patryk

Kolejny ślub i wesele – za mną… To była prawie powtórka, bo czte­ry lata wcześniej fotografowałem w tym samym domu, w tym sa­mym kościele, a nawet na tej samej sali weselnej! Jakby tego było mało – „akompaniowali mi” ci sami muzycy i tego dnia rów­nież był nie­sa­mo­wity upał! :) Tak, teraz pracowałem dla siostry ów­czes­nej panny młodej. Skrót z tego ślubu i wesela, do obejrzenia na tej podstronie [click].


14.08.2015 I

ZWiK Świecie

Wczoraj wieczorem skończyłem wreszcie zlecenie składające się z czte­rech sesji, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu. Trudno było o wolny czas w ostatnim okresie, więc realizacja roz­ciąg­nęła się na przestrzeni ponad czterech tygodni. Do sedna… Dwie pierwsze sesje to mechaniczna oczyszczalnie ścieków w Prze­cho­wie i stacja uzdatniania wody w Morsku. Następnie po­jeź­dzi­łem między podobnymi stacjami i przepompowniami po te­re­nie Świecia i okolic, w poszukiwaniu detali, zestawów ko­lo­rys­tycz­nych i geometrycznych, z przeznaczniem na zdjęcia posterów do nowego biurowca rzeczonego zakładu. Finałem była wczorajsza popołudniowa sesja, z udziałem wozu asenizacyjnego, z której zdję­cia otwierają ten set. Jak zawsze więcej i większe, do obej­rze­nia na tej podstronie [click].


12.08.2015 I

ARKA – otwarta galeria sztuki

Dzisiaj wieczorem skończyłem dokumentować ponadtygodniowy projekt artystyczny o tytule jak powyżej. Przez ostatnie 10 dni, Świe­cie gościło pod zamkiem jednych z najwybitniejszych polskich artystów sztuki współczesnej. Projekt zakończył się happeningiem ze współudziałem mieszkańców miasta. Część szła w korowodzie z zam­ku na rynek, inni udostępniali swoje posesje na trasie, a po­zo­sta­li uczestniczyli w zabawie w centrum miasta. Pełny zestaw zdjęć z projektu można obejrzeć na zbiorczej stronie z projektu ARKA.


11.08.2015 I

Wda Świecie – Korona Kielce

Dzisiaj, w przerwie między kolejnym etapem kilkudniowego już fotoreportażu, składem przewodnika i obróbką zdjęć z sobotniego wesela, na zlecenie Wda Business Club, fotografowałem mecz mię­dzy Wdą Świecie a Koroną Kielce. Było to spot­ka­nie w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. Piłkarze ze Świecia niestety przegrali to spotkanie 0:1, po tym gdy wyrównujący gol nie został uznany, przez rzekomego „spalonego”. Zdjęcia z tego meczu obejrzeć można tutaj.


24.07.2015 I

Business Garden Poznań – drzwi InterDoor

Dzisiaj pracowałem w Poznaniu. Fotografowałem drzwi marki InterDoor dla ich producenta, w realnej, skończonej inwestycji. Rodzajów drzwi niewiele, a ich lokalizacje – ze względu na cha­rak­ter miejsca – powtarzalne, więc sesja była wyjątkowo krótka. Po powrocie do auta okazało się, że silnik zdąrzył ostygnąć raptem o 10 stopni. :) Wybrane zdjęcia znajdują się na tej podstronie, wraz z in­ny­mi relizacjami dla InterDrex, właściciela marki InterDoor.


20.07.2015 I

BART – Sulnowo

Tym razem sesja dla przemysłu. BART to producent tektury falistej i opakowań tekturowych w Sulnowie koło Świecia. Firma cały czas się rozwija, a za tym idą również kampanie reklamowe w prasie branżowej. Stąd też właśnie obszerna sesja z produkcji, ukazująca park maszynowy firmy. Z kilkudziesięciu zdjęć wybrane 44 sztuki do obejrzenia na tej podstronie.


14.07.2015 I

Architektura

Z racji pracy nad przewodnikiem po gminie Świecie, musiałem popracować w terenie. Wg treści przewodnika, brakło mi w ar­chi­wum trochę zdjęć, które trzeba było dorobić. Nie wszystkie przed­sta­wia­ją interesujące wizualnie miejsca, więc ograniczyłem się do nastu, dla których jednak trzeba było stworzyć nową podstronę w dzia­le „architektura” i uzupełnić ją kilkoma zapomnianymi już zdjęciami z poprzednich miesięcy. Zapraszam do obejrzenia kilku miejsc z naszego miasta i jego okolic.


05.07.2015 I

XXI Dni Osia

Wczoraj realizowałem zlecenie od jednego z głównych sponsorów XXI Dni Osia, jednej z najprężniej rozwijających się gmin naszego powiatu. To właśnie tam, swoje siedziby mają tacy potentaci jak zakłady „Otlewski” i „Gzella”. XXI Dni Osia, były jednocześnie ob­cho­da­mi 35. i 30-lecia wspomnianych zakładów. Oprócz stan­dar­do­wych atrakcji takich festynów, czyli zabaw dla dzieci, kil­ku­ty­sięcz­ną publiczność na stadion w Osiu, przyciągnęli zaproszeni spec­jal­nie na tę okoliczność: Jerzy Kryszak, Andrzej Piaseczny oraz zespół Weekend. Tutaj galeria z tej imprezy.


28.06.2015 I

MFOD XXXI – dzień 3

I po festiwalu… Zapraszam do galerii z dnia trzeciego.


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!