marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
02.06.2009 I

spacerująca matka

Zbiórka o 4.30, kawa z termosu i na plan; teren Wojewódzkiego Szpi­ta­la dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Tak wyglądał po­czą­tek per­for­man­ce Joanny Rajkowskiej, kolejnej artystki od­wie­dza­ją­cej Świe­cie w ra­mach projektu „Przebudzenie – Reaktywacja”. Drugim przys­tan­kiem „spaceru” była Wda, w której pokusiłem się o po­niż­szy por­tre­cik. Obszerniejsza fotorelacja z pobytu Asi w Świeciu, już niebawem.

Joanna Rajkowska - przebudzenie-reaktywacja
31.05.2009 I

XXXV dni świecia

Turniej Miast Specjala oraz koncert Patrycji Markowskiej, to dwie główne atrakcje dnia pierwszego. Drugi dzień to Festiwal Kultur „Ma­nia Poz­na­wa­nia”, przygotowany przez świecki OKSiR. Fo­to­re­por­ta­że z tego week­endu, dostępne po kliknięciu poniżej.

XXXV Dni Świecia, Turniej Miast Specjala, koncert Patrycji Markowskiej
25.05.2009 I

ford kite cup – chalupy

Tutaj można zobaczyć trochę zdjęć z zawodów, które odbyły się mi­nio­ne­go weekendu w Chałupach.


14.05.2009 I

children cry

3 portreciki z wieczorowej sesji z Kubą – wokalistą Children Cry. Większe do obejrzenia w dziale portrety.


11.05.2009 I

tygrys w świeciu

Darek przyjechał do Świecia na zaproszenie Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Świeciu. Podczas spotkania z najmłodszymi pod­o­piecz­ny­mi oś­rod­ka, opowiadał o życiu mistrza świata. Zdjęcia z tego spotkania.

Dariusz Michalczewski w Świeciu
02.05.2009 I

kolarska sobota

III etap XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Pu­char Prezydenta Miasta Grudziądza. Galeria [click].

III etap XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza
01.05.2009 I

majówka europejskamajówka europejska Świecie Zamek
25.04.2009 I

zydeco flow, gold-wing, dżem

W takiej kolejności fani bluesowo-motocyklowych klimatów zos­ta­li ura­cze­ni atrakcjami na świeckim stadionie. Fotorelacja z tej imprezy – po kliknięciu poniżej.

Koncert Dżem, Honda Gold Wing, Zydeco Flow
05.04.2009 I

Joker Mekro Świecie w drugiej lidze!

Dziewczyny z Jokera wygrały turniej finałowy (mecze z: AZS Ka­to­wi­ce 3:0, SALOS Legionowo 3:0 i z ŁMLKS Łask 3:1) i awan­so­wa­ły do II Ligi Siatkówki Kobiet. Poniżej link do fotorelacji z meczu z Le­gio­no­wem.

Joker Mekro Świecie - SL SALOS Legionowo
04.04.2009 I

arti 2t

Do działu portrety dołożyłem pożegnalny portret Artura Gra­bows­kie­go, z ostatniego, niepublicznego performance w „młynach”.

Artur Arti Grabowski
[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!