marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
08.11.2016 I

Bart – kalendarz planszowy

W przyszłym roku Bart – producent tektury i opakowań z pod­świec­kie­go Sulnowa – obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Skoń­czy­łem właśnie skład kalendarza na ten jubileuszowy rok, w któ­rym pojawiły się zdjęcia parku maszynowego, jakiego przez ten czas dorobiła się firma. Oczywiście zdjęcia także mojego au­tor­stwa, z których część zobaczyć można tutaj (ckick). Kalendarz ma 13 kart i format B3.


21.10.2016 I

OKK Otlewski – kalendarz

Dzisiaj dostarczyłem klientowi prawie pół tony nakładu kalendarza planszowego. Wglądówka do obejrzenia tutaj [click], a zdję­cia, z któ­rych 12 sztuk znalazło się na kartach z miesiącami, podejrzeć można tutaj [click].


17.10.2016 I

Mondi Świecie S.A. – zdjęcia zakładu

Skończyłem kilkudniową sesję zmienionych lub nowych miejsc oraz instalacji na terenie zakładów papierniczych Mondi Świecie S.A. Wybranymi ujęciami uzupełniłem zestaw zdjęć z sesji, którą robiłem w 2013 roku. Taki zestaw można obejrzeć na tej stronie [click].


03.10.2016 I

Kalendarze dla Kemira

Dzisiaj odebrałem z druku kalendarze trójdzielne dla Kemira Świecie Sp. z o.o. W tym roku pojawił się problem z podjęciem decyzji nt. projektu główki, zlecono mi więc skład i druk… dwóch nakładów. Na jednym z nich jest zdjęcie świeckiego zamku, mojego autorstwa.


24.09.2016 I

Martyna i Damian

W ubiegłą sobotę, w Janowie i Kwidzynie, pracowałem przy fo­to­re­por­ta­żu ślubnym dla tytułowej pary. Wybrana ponad setka z prawie 400 zdjęć, do obejrzenia tutaj (click).


16.09.2016 I

z wizytą w Stiegelmeyer

Dzisiaj pracowałem na fotoreportażu u producenta mebli i sprzę­tu medycznego. Zakład odwiedzili handlowcy tej marki z Niemiec.


15.09.2016 I

Meble „OKK Otlewski” – po raz trzeci

Kolejna sesja dla „OKK Otlewski” – producenta mebli. Tym razem sfotografowałem prawie 40 sof, foteli i krzeseł. Wybrane kil­ka­naś­cie z nich, obejrzeć można na początku strony z wcześniejszymi zdjęciami dla OKK Otlewski (click).


14.09.2016 I

Logo dla Swiecie24.pl

Skończyłem właśnie zlecenie na nowy znak dla nowej odsłony lo­kal­ne­go portalu informacyjnego swiecie24.pl. Spośród 4. pro­jek­tów, klient wybrał niżej zaprezentowany. Niedługo zapewne zacz­nie funkcjonować zarówno na stronie, jak i w materiałach pro­mo­cyj­nych. Więcej moich projektów logotypów, obejrzeć można na tej podstronie [click].


04.09.2016 I

Dożynki Gminne 2016

Dożynki jakie są – każdy widzi. :) W tym roku na dodatek, ze wzglę­du na aurę zostały przeniesione do Hali Widowiskowo-Sportowej… Galeria ponad 170 zdjęć z tego święta, do obejrzenia na stronie dozynki16.saldat.pl [click].


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!