marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
07.02.2013 I

„Szmaragdowe Żyrafy” i „Diamenty Mondi”

Jak co roku OKSiR w Świeciu, uroczyście podziękował zasłużonym sposnorom i innym osobom, wspierającym ośrodek w minionym roku. Uhonorowano także młodych artystów, sławiących swoje rodzinne miasto poza jego granicami. W tym roku, także Mondi Świecie S.A. nagrodziło zasłużone osoby własnymi nagrodami – „Diamentami Mondi”. Fotorelację z tej imprezy, obejrzeć można pod tym linkiem.


31.01.2013 I

Ultra Med – www

Dzisiaj, jakoby dla odpoczynku od łamania i składu, przesiadłem się do zlecenia na inne medium. Długo już tego nie dziergałem, ale do wykonania był kolejny z materiałów informacyjno-pro­mo­cyj­nych dla nowej, świeckiej poradni specjalistycznej Ultra Med. Była to mia­no­wi­cie strona-wizytówka www. W większym formacie na pod­stro­nie z projektami multimedialnymi a oryginał można zo­ba­czyć na www.ultra.med.pl.


31.01.2013 I

AOrta Magazine #5

Ostatnie dni upłynęły mi między innymi na składzie dwu­ję­zycz­ne­go magazynu fotograficznego AOrta. Cytując redaktora naczelnego, AOrta to: „Photography magazine comprising documentary and street photography, fine art, portrait and nude. Simply, you will find a serious dose of good photography in our magazine.”. W tym nu­me­rze, na 174 stronach, obejrzeć można zestawy zdjęć 12 na­gra­dza­nych autorów z całego świata. Magazyn można przejrzeć i po­czy­tać on-line lub pobrać do komputera, w postaci pliku PDF.


16.01.2013 I

Concordia Design – Poznań

Wczorajszy dzień spędziłem głównie w samochodzie, ale w prze­rwie między jedną białą trasą a drugą, odwiedziłem stolicę Wiel­ko­pol­ski a w niej „centrum innowacji, designu i kreatywności” – Con­cor­dia Design. Tam też realizowałem zlecenie dla InterDoor, czyli zdjęcia produkowanych przez tę firmę drzwi, w ich „na­tu­ral­nym śro­do­wi­sku” – czyli w skończonym i funkcjonującym już przed­się­wzię­ciu. Tym razem nieco skromniej pod względem ko­lo­rys­ty­ki… Trafiły mi się białe drzwi w białych korytarzach. :) Większe i więcej, na końcu tej strony [click].


24.12.2012 I

Wesołych Świąt!

A do życzeń dołączam wczorajszą fotkę choinki ze świeckiego rynku.


10.12.2012 I

Przychodnia UltraMed

Po zaprojektowaniu logotypu dla zespołu poradni spe­cja­li­stycz­nych UltraMed, przyszedł czas na realizację strony użytkowej z jego wy­ko­rzys­ta­niem. Skończyłem realizację projektów tablic, oznaczeń i innych elementów informacyjno-reklamowych dla tej przychodni.


28.11.2012 I

portret myśliwego

Mała aktualizacja jednej z podstron z portretami.


22.11.2012 I

produkcja kart plastikowych

Kilka dni temu, w Solcu Kujawskim, realizowałem zlecenie na zdję­cia z hali produkcyjnej kart plastikowych. Chodzi o takie, któ­rych używa się jako kart podarunkowych w sieciach handlowych, lo­jal­no­ścio­wych na stacjach benzynowych. czy jako kluczy do po­koi ho­te­lo­wych, itp. Wbrew pozorom trudne zadanie – sfo­to­gra­fo­wać proces pro­duk­cji przedmiotów, które produkuje się wewnątrz nieciekawych wizualnie maszyn, oraz dbając o to, żeby tych kart nie było zbyt do­brze widać na zdjęciach (tajemnica klienta koń­co­we­go). :) Około 30 sztuk z tej sesji, wrzuciłem na nową podstronę z ka­te­go­rii „praca”.


21.11.2012 I

Kalendarz „Świecie 2013”

To kolejny, po „małych baletnicach”, mój autorski kalendarz plan­szo­wy. Tym razem, na jego 12. stronach o wymiarach 600x400 mm, znajdują się zdjęcia ar­chi­tek­tu­ry Świecia.


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!