marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
29.08.2016 I

Marcin Krzywański

Do takiej sesji przymierzałem się kilka lat. Najdłużej trwały po­szu­ki­wa­nia chętnego modela, który potrafiłby to robić, chciałby w cią­gu nies­peł­na godziny przepuścić przez swoje usta pół litra ciekłej parafiny, a do tego mieszkałby w okolicy. Ten ostatni warunek był bardzo istotny, ze względu na naszą szerokością geograficzną, w któ­rej zmiany pogody potrafią następować bardzo szybko i nie­prze­wi­dy­wal­nie. O ile temperaturę czy brak deszczu można w mia­rę łatwo i dość przewidywalnie ustalić z pomocą prognoz, o ty­le już niezbyt duże powiewy, nie zawsze mieszczą się w gra­ni­cach błę­dów informacji meteo. Tak było właśnie w ubiegłym roku, kiedy ze wspomnianym Marcinem, zjawiliśmy się w odpowiednim miejscu, ustawiliśmy światło, zrobiliśmy pierwsze zdjęcia próbne, a gdy doszło do faktycznej realizacji, zaczęło powiewać. Dla człowieka było to właściwie niezauważalne, ale skutecznie uniemożliwiało poprawne wykonanie trików. Chcąc nie chcąc, wyjątkowo po­i­ry­to­wa­ny takim obrotem sprawy – musiałem wtedy zrezygnować. W tym roku Marcin jeszcze nie wyjechał na studia do Gdańska, więc można było spróbować drugiego podejścia. No i wczoraj, w koń­cu się udało! Więk­sze zdjęcia z tej sesji, do obejrzenia tutaj (click), a jeszcze do­kład­niej­sze na moim profilu G+. Zapraszam.


22.08.2016 I

Mondi – nowa brama towarowa

Z racji, że Mondi Świecie to mój największy klient, po uru­cho­mie­niu nowych instalacji związanych z przyjmowaniem transportów drewna, nie mogło się obejść bez zdjęć. Większe tutaj (click).


03.08.2016 I

Meble „OKK Otlewski” – po raz drugi

Kolejna sesja dla „OKK Otlewski” – producenta mebli. Większe, oraz kadrowanie na detal, obejrzeć można na końcu poprzedniej strony ze zdjęciami dla OKK Otlewski (click).


20.07.2016 I

„Pałac Jastrzębie”

Po tytule wiadomo już, co będzie na zdjęciach. Tak, tym razem zdjęcia reklamowe w iście pałacowym wystroju. Najbardziej znany jako połączenie sali weselnej (i uro­cze­go miejsca na ślub cywilny) z ho­te­lem dla kilkudziesięciu osób. Więcej i wię­ksze zdjęcia, do obejrzenia na tej podstronie [click].


14.07.2016 I

ZWiK – nowy biurowiec

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu doczekał się nowego biurowca, który został też tematem mojego ostatniego zlecenia. Więcej i większe, do obejrzenia na stronie z wcześniejszymi realizacjami dla ZWiK.


09.07.2016 I

XIII „Mocni w Wierze na Rowerze”

Dzisiaj odbyła się już 13. edycja tego lokalnego wyścigu ko­lar­skie­go. Od rana ciemne chmury przetaczały się po niebie i straszyły ulewą. Chwilę po starcie faktycznie się rozpadało, ale zaledwie na kilka minut. Z kwadransu na kwadrans było coraz bardziej sło­necz­nie i wyścig odbył się bez przeszkód. Pełna galeria z tego wy­da­rze­nia, do obejrzenia na stronie mwwnr16.saldat.pl [click].


05.07.2016 I

Ewikor w akcji

Wrzuciłem 30 zdjęć z ostatniej realizacji dla firmy Ewikor – świad­czą­cej usługi remontowe dla przemysłu papierniczego. Więcej i więk­sze – w dzia­le praca, a kon­kret­nie na podstronie 22 [click].


27.06.2016 I

32. MFOD – dzień 3

No i po orkiestrach. Fotorelacja z niedzielnych koncertów w świec­kim amfiteatrze – w uak­tu­al­nio­nej galerii pod adresem: mfod32.saldat.pl


26.06.2016 I

32. MFOD – dzień 2

Po koszmarnie upalnym piątku i połowie soboty, pojawił się deszcz… I to na tyle solidny i często powracający, że odczuła to za­rów­no technika nagłośnienia amfiteatru, jak i wytrzymałość pu­blicz­noś­ci. O ile stracone przez awarię zasilania setupy w mi­kse­rach, etc., udało się sprawnie odtworzyć, o tyle przekonanie wi­dzów, żeby siedzieli w nocy pod gołym niebem z którego leje się woda – było ponad możliwości kogokolwiek. Z bólem serca, po wys­tę­pie dwóch orkiestr, or­ga­ni­za­to­rzy zdecydowali o przerwaniu Nocnego Show. Koncerty kon­ty­nu­o­wa­ne będą w nie­dziel­ne po­po­łud­nie. Tymczasem, zapraszam do uaktualnionej galerii: mfod32.saldat.pl


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!