marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
07.11.2013 I

Jesiennie…

Dzisiaj zdecydowanie spokojniej. Architektura i krajobraz okolic Świecia, w porannych mgłach. Większe tutaj i tutaj.


26.10.2013 I

Motocross

Kolejne zlecenie portretowe. I znowu z pojazdem 2-kołowym, w roli najważniejszego atrybutu. Więcej i większe na podstronie z por­tre­tami.


21.10.2013 I

Produkcja worków

Tym razem znowu przemysłowo. Zdjęcia z firmy produkującej wor­ki papierowe (Packman). Połączyłem je z wcześniej za­po­wia­da­ny­mi zdjęciami z innego przedsiębiorstwa, Kemiry (producenta chemii do produkcji papieru). Zestaw z obydwu firm, do obejrzenia na tej podstronie.


15.10.2013 I

Portret piłkarza

A konkretnie kapitana świeckiej Wdy – Łukasza Subkowskiego. To nieco zaległe zdjęcia z poprzedniego miesiąca. Większe i z do­dat­ko­wy­mi szczegółami, do obejrzenia na podstronie z por­tre­ta­mi.


03.10.2013 I

Aorta Magazine #9

Wczoraj skończyłem skład dziewiątego numeru Aorty – cza­so­pis­ma z esejami fotograficznymi. W tym numerze swoje prace pre­zen­tu­je m.in. dwóch polskich fotografów. W sumie, na 174 stro­nach obej­rzeć można prace 10 autorów. W szczególności polecam cykl Einara Siry. Zapraszam [click].


01.10.2013 I

Pudełka tekturowe

Kilka zdjęć opakowań z tektury falistej, na potrzeby materiałów handlowych firmy AS-Karton. Więcej, większe i dodatkowo ze zbliżeniami, dorzuciłem na pierwszą podstronę ze zdjęciami produktowymi.


27.09.2013 I

Mondi Świecie SA

To była męcząca, ale ciekawa sesja… Dwa dni zdjęciowe na terenie zakładów papierniczych Mondi, to niezliczone stopnie schodów, windy, kilometry jazdy po terenie zakładu, załatwianie for­mal­no­ści, szkolenia BHP, odzież ochronna, etc. I do tego wszystko wy­so­kie. Zarówno sufity jak i temperatura, wilgotność oraz poziom ha­ła­su. Kilkadziesiąt wybranych ujęć z 200 finalnych kadrów, można obejrzeć na tej podstronie.


21.09.2013 I

„Serce otwarte na Świecie”

Fotoreportaż z festynu integracyjnego na rzecz dzieci z chorobą no­wo­two­ro­wą „Serce owarte na Świecie”, który odbył się na sta­dio­nie Stra­ża­ka w Przechowie. 190 ujęć do obejrzenia tutaj.


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!