marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
02.07.2012 I

EURO, EURO i po EURO

Skończyło się, a wraz z nim Święto Papieru pod hasłem „Tolerancja poprzez futbol” i powiązane z nim projekty, jak strefa kibica czy „Najdłuższy na Świecie rysunek Mondi”. Poniższe zdjęcia prze­kie­ro­wu­ją do galerii zdjęć z popołudniowo-wieczornych godzin os­tat­nie­go dnia EURO 2012 w Świeciu. [click].


01.07.2012 I

„Blues na Świecie Festival” – dzień 2

Drugiego dnia (a właściwie wieczora i nocy), na deskach świec­kie­go amfiteatru gościli: Harmonijkowy Atak, Cree oraz Maciej Ma­leń­czuk z zespołem Psychodancing. Bluesowe granie oczywiście kon­ty­nu­owa­no podczas jam session. Za­pra­szam do uaktualnionej galerii.


30.06.2012 I

„Blues na Świecie Festival” – dzień 1

Johnny Rieger Band, Retro Funk z Mateuszem Krautwurstem, Big Fat Mama – tych wykonawców można było podziwiać podczas pierw­sze­go dnia tytułowego festiwalu. Bardzo szybko wieczór za­mie­nił się w imprezową noc, bo po koncercie w amfiteatrze, artyści i część pu­blicz­noś­ci przenieśli się do Cafe Kultura na jam session. Za­pra­szam do galerii z pierwszego dnia „Blues na Świecie Festival”.


24.06.2012 I

Dzień Papiernika 2012

Periodyczna impreza pod tytułowym szyldem, to piknik rodzinny dla pracowników świeckiej papierni – Mondi Świecie SA. Jak to na pik­ni­kach bywa: konkursy i zabawy dla dzieci, jadło, trochę spor­tu i mu­zy­ka. W tym roku gwiazdą goszczącą na imprezie, była Kora. Nies­te­ty, pozwoliła się fotografować tylko z jednego profilu i tyl­ko podczas czterech pierwszych piosenek, w trakcie których na scenie by­ło jesz­cze sporo dziennego światła… Czym to skutkuje, jeśli cho­dzi o zdję­cia – tłumaczyć nie trzeba. :) Chętnych do obej­rze­nia ponad 200 zdjęć z tego długiego dnia, zapraszam tutaj.


19.06.2012 I

kolejny weekend, kolejna impreza…

…kolejny ślub i wesele, i… znowu pod chmurami i w deszczu! :[ Prognozy wspaniałe: słońce i temperatura dochodząca do 30°, tym­cza­sem Chełmno przywitało mnie deszczem. Na szczęscie Na­ta­lia z Przem­kiem oraz ponad setką gości, nadrobili braki w po­go­dzie, ba­wiąc się w najlepsze nad jeziorem Starogrodzkim. Jak zwyk­le przy­go­to­wa­łem mały set z tego wydarzenia. Zapraszam.


15.06.2012 I

Krakowskie wesele…

…wbrew temu, co mogłoby się wydawać osobom z naszego re­gio­nu, praktycznie nie różni się od tych, na których bawimy się na Po­mo­rzu. Spodziewałem się różnic wynikających z folkloru i tra­dy­cji re­gio­nu, ale Ewelina i Karol wyprowadzili mnie z błedu. Wszyst­ko jak u nas – o czym zresztą sam się przekonałem. Kraków przywitał mnie piękną pogodą, w przeciwieństwie do tej, która żeg­na­ła mnie w Świe­ciu. W sobotę rano, także obudziło mnie słońce, jednak po kilku godzinach nastąpiła wymiana między Świe­ciem a Kra­ko­wem (a dokładniej Sieprawiem / Konarami). Prak­tycz­nie cały ślub i we­se­le, upłynęły pod chmurami (na dodatek w większości mdłymi, gład­ko ścielącymi niebo) i deszczem. Palniki lamp grzały się do czer­wo­noś­ci, żeby nieco rozjaśnić tę szarówkę. Zapraszam do obejrzenia skróconego zestawu (87 zdjęć).


13.06.2012 I

strefa emocji

Jednym z trzech wczorajszych zleceń, była fotorelacja ze strefy ki­bi­ca, a co za tym idzie, także wieczornego meczu Polska-Rosja. Jak miesz­kańcy Świecia przeżywali ten mecz, można zobaczyć w tej galerii.


06.06.2012 I

„Najdłuższy na świecie rysunek Mondi” – przygotowania

Dzisiaj w południe, w świeckim amfiteatrze, miała miejsce ins­ta­lac­ja sys­te­mu przewijania papieru, który ma służyć realizacji „Naj­dłuż­szy na świecie rysunek Mondi”, w ramach strefy kibica („Święto Pa­pie­ru – Tolerancja poprzez futbol”). Jak to przebiegało i jak będzie wy­glą­dać, zobaczyć można na zdjęciach.


04.06.2012 I

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Świecie 2012 – dzień 3

Niedziela była ostatnim dniem XXVIII MFOD. Na fotorelację za­pra­szam – a jakże – pod ten sam link (uaktualnioną galerię).

Chętnym, którzy chcieliby się zapoznać z ujęciami z tej imprezy, a nie mają czasu na oglądanie ponad 400 sztuk, przygotowałem skró­co­ny zestaw – 75 zdjęć – w galerii, w której nie trzeba klikać. ;) Zapraszam.


03.06.2012 I

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Świecie 2012 – dzień 2

Pogoda nie rozpieszczała – na zmianę: słońce, chmury i deszcz… Zwyczajowo, rozpoczęło się kolejną prezentacją na rynku, a za­koń­czy­ło konkursowym, nocnym show. Do obejrzenia zdjęć z dru­gie­go dnia XXVIII MFOD, zapraszam pod ten sam link.


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!