marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
15.08.2011 I

noc po pełni

Czyste niebo wyciągnęło mnie po północy pod świecki zamek, ce­lem spraw­dze­nia, jak długo musi grzać się matryca aparatu, żeby po­praw­nie za­re­jest­ro­wać architekturę, oświetloną jedynie świa­tłem odbitym od naszego na­tu­ral­ne­go satelity.

świecki zamek w świetle księżyca
13.08.2011 I

Mocni w wierze na rowerze

Tym razem pogoda nie rozpieszczała. Od rana deszcz padał prak­tycz­nie nie­przer­wa­nie i to zapewne wpłynęło na mniejszą niż zwyk­le frek­wen­cję. Co praw­da przed samym startem się roz­po­go­dzi­ło, ale dla ewentualnych nie­zde­cy­do­wa­nych, było już za późno (zapisy koń­czy­ły się o 10:30). Skró­cony zes­taw zdjęć tutaj, a pełny fo­to­re­por­taż → tutaj.

Mocni w wierze na rowerze 2011
31.07.2011 I

Festiwal Mocnych Brzmień

Na kolejnej edycji tego festiwalu, na dziedzińcu świeckiego zamku, zagrali: Mass Insanity, Kontagion, Devil's Note, Othermind, Mor­tis Dei, Testor, Lowtide, Escape From, Toxic Bonkers, Lost Soul i gwiaz­da wieczoru: Hate. Galeria – tutaj.

Festiwal Mocnych Brzmień im. Ryśka Bieńka 2011
26.07.2011 I

cegły, cegiełki… [2]

Cztery nowe zdjęcia architektury Świecia.

Młyn w Świeciu (Przechowo) nościół farny, pokrzyżacki zamek wodny
17.07.2011 I

Grand Prix w Decznie

Pełna nazwa tej imprezy brzmi: „Gran Prix w piłce siatkowej pla­żo­wej mężczyzn/kobiet o puchar burmistrza Świecia w OW Decz­no”. Do galerii z finałowego dnia, zapraszam tutaj.

Grand Prix w siatkówce plażowej, Deczno 2011
15.07.2011 I

„Jazz na Świecie”

Tym razem, w świeckiej warowni wystąpili: Around Jazz Quintet m.in. z re­per­tuarem Krzysztofa Komedy, oraz Maciej Fortu­na Quin­tet feat. Mack Goldsbury. Fotorelację z tych koncertów, moż­na obej­rzeć tutaj.

Jazz na Świecie 2011
13.07.2011 I

cegły, cegiełki…

Dwa nowe zdjęcia w dziale Architektura.

Poczta Główna w Świeciu, Statostwo Powiatowe w Świeciu
09.07.2011 I

„Bezpieczne Wakacje”

Cykliczne wręcz zlecenie, czyli fotoreportaż z wakacyjnej imprezy, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez służby i instytucje, dbające o bez­pie­czeń­stwo i zdro­wie obywateli. :) Pełna galeria, do obejrzenia tutaj.

Bezpieczne Wakacje w Decznie
29.06.2011 I

Ice, ice baby – number two

Kolejna sesja z makietami lodów i – dla odmiany – również z ma­szy­ną. :) Więcej i większe po kliknięciu.

makiety lodów
[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!