marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
25.06.2010 I

„NaDęty Chopin” – dzień 1

„NaDęty Chopin” to tytuł tegorocznego Międzynarodowego Fes­ti­wa­lu Orkiestr Dętych. Jako, że przypada okrągła rocznica urodzin Cho­pi­na, organizatorzy postanowili uczcić ją tym festiwalem, w któ­rym to­nem przewodnim mają być aranżacje utworów kom­po­zy­to­ra w wy­ko­na­niu zaproszonych orkietr dętych. Więcej in­for­macji na ten temat [click]. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z pierw­sze­go dnia. [click]

NaDęty Chopin
13.06.2010 I

„święto papieru” – dzień 2

Galeria z dnia drugiego; triathlon nad jeziorem Starogrodzkim, kon­cert Magdy Szanieckiej w Szkole Muzycznej w Chełmnie, „Dzień Śred­nio­wiecz­ny” w Świeciu (pokazy walk rycerskich, koncert duetu skrzyp­co­we­go Julita i Paula, teratr ognia).[click]

Święto Papieru
12.06.2010 I

„święto papieru” – dzień 1

Galeria z pierwszego dnia; półmaraton Chełmno–Świecie, piknik Mondi, oraz koncert Piotra Rubika na chełmińskim stadionie.[click]

Święto Papieru
05.06.2010 I

zaległości

Należałoby w końcu wspomnieć, że od jakiegoś czasu jest już dos­tęp­ny w sprzedaży album, którego składem zajmowałem się oko­ło 2 mie­sią­ce temu. Ponad 200 stron, 32x22 cm, twarda, foliowana op­rawa… zresztą na stronie promocyjnej tej publikacji, wszyst­kie­go się można dowiedzieć.

 

Przez kilka ostatnich tygodni, pracowałem m.in. także nad ma­te­ria­ła­mi promocyjno-informacyjnymi, dla dwóch największych im­prez, jakie jesz­cze w tym miesiącu czekają mieszkańców Świecia i okolic. Pierwsza to oczywiście Święto Papieru:

strona www

oraz plakat imprezy

 

Druga to doroczny festiwal orkiestr dętych:

także strona www

oraz billboard i plakat.


02.06.2010 I

paula [2]

większe


29.05.2010 I

DJ Kalwi & Remi, & DJ Martinez &…

[Click]

DJ Kalwi & Remi w Świeciu
29.05.2010 I

Jarmark Kociewski

[Click]

Jarmark Kociewski w Świeciu
28.05.2010 I

paula

większe


24.05.2010 I

powodziowa aktualizacja

Wczorajsza galeria została uaktualniona o 19 zdjęć z dzisiejszego wieczora.

powódź w Świeciu
23.05.2010 I

wielka woda w Świeciu

Te 29 zdjęć, to efekt godzinnego przejazdu przez Świecie, między 21.30 a 22.30. Tak wygląda głównie Przechowo, jeszcze przed ofic­jal­nym nadejściem fali powodziowej.

powódź w Świeciu
[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!