marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
07.09.2014 I

Dożynki Gminne

Dzisiejsze popołudnie spędziłem – jak widać po tytule – w dość swoj­ski sposób. Co tu dużo pisać? :) Prawdziwie zainteresowani na pewno uczestniczyli, albo doczytają to co istotne – w prasie. Mi po­zos­ta­je jedynie podać link do galerii.


05.09.2014 I

Agnieszka i Paweł

I kolejny ślub za mną. W ubiegłą sobotę towarzyszyłem tytułowej parze młodej, zarówno w Świeciu, jak i Cza­plach oraz Sartowicach, gdzie w uroczym, małym, wiej­skim kościółku, ślubowali sobie mi­łość i wierność. Póź­nym po­po­łu­dniem wróciliśmy do Czapel, gdzie miało miejsce huczne wesele, którego przebiegu, skrzętnie pil­no­wał… wodzirej. Skrócony zestaw z grubo ponad 400 zdjęć, obejrzeć można tutaj [click].


03.09.2014 I

Logotyp dla NailColor

Chwila przerwy od zdjęć, na projektowanie znaku firmowego. NailColor to polski dystrybutor produktów kosmetycznych Sally Hansen (głównie lakiery i inne specyfiki do pielęgnacji paznokci).


29.08.2014 I

„Wyspa Pirata”

Pod takim tytułem w parku przy ośrodku kultury, odbył się dzisiaj piknik dla dzieci z okazji zakończenia wakacji. Impreza zor­ga­ni­zo­wa­na przez OKSiR i Mondi Świecie SA. Zdjęcia obejrzeć można na tej stronie.


26.08.2014 I

Produkty Kier [2]

I ponownie sesja produktowa. Kolejne prawie 40 pro­duk­tów wę­dli­niar­skich firmy „Kier”. Wybrane z nich, do­ło­ży­łem do podstrony z po­przed­ni­mi zdjęciami.


24.08.2014 I

Festiwal Mocnych Brzmień

Od wczorajszego południa, do pierwszej nad ranem dzi­siaj, mój słuch po raz kolejny wystawiony był na ciężką próbę… Pół doby obcowania w bez­poś­red­nim kontakcie z głoś­ni­ka­mi prze­ka­zu­ją­cy­mi dźwięki kapel wszelkich odmian metalu, to nie jest łat­we za­da­nie. Niemniej – o dzi­wo – w tym roku nie było aż tak głoś­no, jak w la­tach ubiegłych. ;) Skrócony zestaw z fo­to­re­la­cji z 12. FMB im. Ryśka Bieńka, obejrzeć można na tej stronie, natomiast pełny ze­staw (244 zdjęć) – tutaj.


15.08.2014 I

Monika i Marek – nietypowo

W Polsce utarł się schemat, że zaślubiny muszą się zakończyć we­se­lis­kiem z tańcami i zabawami, dodatkowo suto zakrapianymi al­ko­ho­lem… Moja najlepsza przyjaciółka (mimo, że całe życie zwią­za­na z tań­cem) ze swoim życiowym partnerem, zdecydowali ina­czej. Wysz­ło bardzo przyjemnie – bez zmęczenia, hałasu, etc. Mi się bardzo podobało. Zestaw skrócony, do obejrzenia tutaj [click].


13.08.2014 I

Paulina i Jarek

W najgorętszą chyba sobotę tych wakacji (2 sierpnia), fo­to­gra­fo­wa­łem ślub i wesele przesympatycznej pary z Chełmna. Oglądając wyb­ra­ne przeze mnie zdjęcia (wszystkich wyszło ponad 450, więc z oczy­wis­tych względów ich tu nie opublikuję), zwróccie uwagę na pojazdy zaparkowane przed kościołem, które stanowiły później trzon ko­ro­wo­du weselnego. Chyba nie trudno się domyślić, jaki zawód uprawia Jarek. Zestaw skrócony, do obejrzenia tutaj [click].


06.08.2014 I

Pożegnanie z nianią…

Rozstania nigdy nie są łatwe – wszyscy o tym dobrze wiemy… Niektórzy jednak potrafią pomyśleć o tym nieco wcześniej i za­mó­wić sobie sesję, aby oglądając zdjęcia, móc później powspominać miłe chwile. Tak też zrobiła opiekunka oraz rodzice małej Małgosi. Dzisiejszego popołudnia, w świeckim ogródku jordanowskim, fo­to­gra­fo­wa­łem całą czwórkę podczas ostatnich, wspólnych chwil. Więcej i większe tutaj [click].


15.07.2014 I

A w Świnoujściu…

Miniony weekend spędziłem (częściowo) na pracy w Świnoujściu. Rozpoczęło się od fotografowania sypialni jednego z apar­ta­men­tów. Więcej i większe tutaj [click].

Następne było zlecenie managerów no­we­go kompleksu ho­te­lo­we­go, na zdjęcia… architektury Świnoujścia, choć – nie do końca. ;) Architekt wnętrz, zajmująca się powstającym kompleksem zde­cy­do­wa­ła o udekorowaniu korytarzy fo­to­gra­ma­mi o rozmiarze ~1,5 m, przedstawiającymi w czerni i bieli elementy cha­rak­te­rys­tycz­ne dla Świnoujścia i jego okolic. Nie miały być to typowo pocz­tów­ko­we widoki, stąd też trochę abstrakcyjnych ujęć w tym zes­ta­wie. Więcej rzecz jasna po kliknięciu.


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!