marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
15.12.2015 I

Port Lotniczy w Gdańsku – dla InterDoor

Dzisiejszego ranka pracowałem na lotnisku w Gdańsku. To kolejna realizacja dla InterDoor – marki produkującej drzwi. Firma re­gu­lar­nie publikuje reklamy w prasie branżowej, i w tym właśnie celu, w zrealizowanych inwestycjach, fotografuję ich produkty. To druga sesja w tym terminalu, który ostatnimi czasy został rozbudowany i w którym wykorzystano kolejne drzwi InterDoor. Większe i wię­cej, do obejrzenia na pierw­szej stronie z podobnymi realizacjami.


10.12.2015 I

Portretowo

Na stronę wrzuciłem kilka zaległych portretów, które wykonałem czas jakiś temu. Większe zdjęcia Kasi do obejrzenia tutaj, a An­drze­ja na tej podstronie.


07.12.2015 I

Mikołaje Mondi

Przez cały dzień, Mikołaje Mondi odwiedzali dzieci w Świeciu i oko­li­cach. Oprócz 8. świeckich przedszkoli, zjawili się także w dwóch chełmińskich placówkach opieki specjalnej. Towa­rzy­szy­łem im w dwóch przedszkolach. Galeria z tych spotkań do obej­rze­nia na stronie http://mikolaje-mondi.saldat.pl.


26.11.2015 I

Evita – uroczyste otwarcie

Wczorajsze popołudnie spędziłem po raz kolejny w Tleniu, w „Evita Hotel & Spa”. Właśnie wczoraj ten kompleks został ofi­cjal­nie otwarty. Pojawiło się ponad 150 gości: ludzi pro­jek­tu­ją­cych i bu­du­ją­cych Evitę, dostawców, przedstawicieli władz sa­mo­rzą­do­wych, współpracowników oraz przyjaciół właścicieli. Po wręczeniu podziękowań i obiedzie, czas umilił zebranym Robert Janowski ze swoim recitalem. Goście mieli oczywiście możliwość zwiedzenia kompleksu, do czego również zapraszam (co prawda jedynie wir­tu­al­nie) tutaj [click]. Natomiast galerię z wczorajszej uroczystości przejrzeć można na stronie http://evita-open.saldat.pl.


19.11.2015 I

I Kongres Kultury Fizycznej

Dzisiejsze popołudnie spędziłem na I. Kongresie Kultury Fizycznej w Świeciu. Sprawami tej ważnej części życia społecznego, zaj­mo­wa­li się dzisiaj działacze sportowi, nauczyciele i samorządowcy. Małe repo do obejrzenia na stronie http://1kkf.saldat.pl.


06.11.2015 I

Śniadaniowy rekord Guinnessa

Dzisiaj rano dokumentowałem tytułowe wydarzenie w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 7 w Świeciu. Była to ogólnopolska próba bicia rekordu Guinnessa w „Największej lekcji gotowania zdrowego śniadania”. Galeria z tej akcji do obejrzenia na stronie http://sdm.saldat.pl.


02.11.2015 I

Evita Hotel & Spa – po raz piąty

W ciągu ostatniego tygodnia dwa razy pracowałem w „Evicie” w Tle­niu. Powodem kolejnych sesji było otwarcie basenu i ga­bi­ne­tów zabiegowych, siłowni, czy pokoju zabaw dla dzieci. Przy okazji sfotografowałem także salę myśliwską. Wybrane zdjęcia umieś­ci­łem na podstronie z resztą ujęć z tego kompleksu.


02.10.2015 I

Ćwiczenia strażackie w „Eko-Wisła”

Ponad 20 jednostek straży pożarnej, brało dzisiaj udział w ćwi­cze­niach na terenie kompleksu unieszkodliwiania odpadów „Eko-Wisła” w Sulnówku pod Świeciem. Fotoreportaż do obejrzenia na stronie ew-cs.saldat.pl [click].


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!