marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
06.07.2014 I

„Przebudzenie – ciąg dalszy”, etap I

Bezpośrednio po poniższym pikniku ekologicznym, fo­to­gra­fo­wa­łem pokaz mody, który był zwieńczeniem I etapu „Przebudzenie – ciąg dalszy”. Taki tytuł nosi kolejna akcja kulturalna Kariny Dzie­we­czyńs­kiej, zorganizowana przy współudziale ze świeckim OKSiRem. Tym razem, zaproszoną artystką była Justyna Koeke. W za­pro­jek­to­wa­nych (na podstawie dziecięcych rysunków jej i jej sióstr) oraz wykonanych przez nią strojach, miały wystąpić świec­kie seniorki. Udało się pozyskać komplet chętnych pań i przez 4 dni trwało przy­mie­rza­nie, poprawianie, oraz nauka choreografii do sobotniego po­ka­zu. Przez cały ten czas towarzyszyłem przy­go­to­wa­niom z apa­ra­tem (próby, przymiarki, nauka choregografii), a w so­bo­tę dodatkowo wykonałem sesję studyjną wszystkich bo­ha­te­rek w ich bajkowych wdziankach. Pełną fotorelację, po­dzie­lo­ną na poszczególne dni, obejrzeć można na tej stronie [click].


06.07.2014 I

Piknik „Eko-Wisły”

Przedsiębiorstwo unieszkodliwiania odpadów „Eko-Wisła” zor­ga­ni­zo­wa­ło dzisiaj na Dużym Rynku ekologiczny piknik dla miesz­kań­ców Świecia. Fotoreportaż z tej imprezy, do obejrzenia tutaj [click].


29.06.2014 I

XXX MFOD – dzień 3

Nooo… i 3-dniówka za mną. W sumie prawie 40 godzin pracy i efekt w postaci 600 zdjęć – do obejrzenia na tej stronie [click].


29.06.2014 I

XXX MFOD – dzień 2

Kolejny dzień Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych – za nami. Nie dość, że nawet na chwilę na niebie nie pojawiło się słoń­ce, to ulewy nie oszczędziły Świecia, a przede wszystkim widzów i ma­jo­re­tek. Ponad 300 zdjęć z drugiego dnia MFOD do obejrzenia na tej samej stronie co wczoraj [click].


28.06.2014 I

XXX MFOD – dzień 1

Widzowie oraz uczestnicy, doskonale wiedzą co kryje się za tym skró­tem. To Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, który w Świe­ciu odbywa się właście po raz 30. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z pierwszego dnia [click].


18.06.2014 I

Eko-Wisła

Dzisiaj, dla odmiany, spędziłem poranek na budowie kompleksu uniesz­kod­li­wia­nia odpadów „Eko-Wisła” w Sul­nów­ku koło Świe­cia. To jeden z fragmentów realizacji zestawu materiałów do­ku­men­ta­cyj­no-promocyjnych. Więcej i więk­sze na nowej podstronie, w dzia­le obrazującym pracę ludzi w różnych branżach.


15.06.2014 I

„Czar dwóch kółek”

Po wczorajszym fotografowaniu niżej wspomnianego „Dnia Pa­pier­ni­ka”, dzisiejsze przedpołudnie spędziłem na stadionie świec­kiej „Wdy” fotografując zawody rowerowe dla dzieci i do­ros­łych. Pogoda podobna jak wczoraj, ale wszyscy bawili się świetnie. Nie obyło się oczywiście bez upadków… Na pełną fotorelację za­pra­szam tutaj [click].


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!