marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
15.09.2013 I

30. „Nocne Śpiewanie” – dzień 2

Drugi wieczór „Nocnego Śpiewania” to (oprócz występu laureatów konkursu) koncerty Mai Kleszcz & IncarNations oraz zespołu Ha­ła­bu­da. Fotoreportaż z drugiego dnia Maratonu Piosenki Oso­bis­tej do obej­rze­nia pod tym samym linkiem [click]. Skrót z dwóch fes­ti­wa­lo­wych dni, obejrzeć można na 13-tej podstronie ze zdjęciami kon­cer­to­wy­mi.


14.09.2013 I

30. „Nocne Śpiewanie” – dzień 1

W piątkowy wieczór, świecki zamek gościł Chorych na OdręMi­kro­mu­sic. Fotoreportaż z pierwszego dnia Maratonu Piosenki Oso­bis­tej do obejrzenia tutaj [click].


08.09.2013 I

Dożynki i XXX Wojewódzki Dzień Pszczelarza

Galeria z fotoreportażu podczas Dożynek gminnych i XXX Wo­je­wódz­kie­go Dnia Pszczelarza w Świeciu, do obejrzenia tutaj [click].


31.08.2013 I

X. „Mocni w Wierze na Rowerze”

Fotoreportaż z okrągłej, 10-tej edycji tego wyścigu, do obejrzenia tutaj [click]. Natomiast skrócona galeria (do obejrzenia na jednej stronie), znaduje się tutaj.


25.08.2013 I

Festiwal Mocnych Brzmień…

…im. Ryśka Bieńka, rzecz jasna, kolejny raz odbył się na dzie­dziń­cu świeckiego zamku. Gwiazdą wczorajszej (jedenastej edycji) był Va­der, supportowany przez: Pandemonium, Vedonist, Drown My Day, Cinis, Deyacoda, Escape From, Dust N Brush, Dahaca, Houn­sis i Dlesh­cold. Niestety – na koncercie Vadera zgasły światła fron­to­we (widocznie chłopaki nie lubią jak im świeci w oczy), a tyl­ne po­błys­ki­wa­ły nieregularnie. Efekt wiadomy – zdjęcia z ich występu są do d… Fotoreportaż z 12 godzin metalowej uczty do obej­rze­nia tutaj [click]. Natomiast bardzo skrócony zestaw (52 zdjęcia na jed­nej stro­nie), obejrzeć można pod tym adresem.


17.08.2013 I

Gospel w Gniewie

Dzisiaj pracowałem w gniewskim zamku nad fotoreportażem z warsz­ta­tów dla dzieci, prób chóru dorosłych i koncertu. Ini­cja­to­rem i współudziałowcem tych wydarzeń, w ramach Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festiwalu Gospel, był Piotr Pawlicki wraz z zes­po­łem oraz 60-oso­bo­wym chórem. Zapraszam do galerii, w któ­rej obejrzeć moż­na ponad 200 zdjęć z tych działań.


13.08.2013 I

Ania i Sebastian w świeckim zamku

I oto skrót z kolejnego fotoreportażu ślubno-weselnego. Ania i Se­ba­stian wzięli ślub i bawili się w świeckim, pokrzyżackim zamku wod­nym. O ile mi wiadomo, ruiny tego zabytku pierwszy raz goś­ci­ły nowożeńców w innej roli, niż tylko jako oklepane do bólu i ba­nal­ne tło zdjęciowe. Zapraszam do obejrzenia skróconej galerii.


07.08.2013 I

Olga i Jan

Skrót z fotoreportażu ślubno-weselnego Olgi i Jana, przy którym pracowałem w ubiegły piątek w Pałacu Jastrzębie. Zapraszam.


25.07.2013 I

Aorta Magazine #8

Skończyłem właśnie składać kolejny numer tego periodyku z ese­ja­mi fotograficznymi autorów z całego świata. Nr 8 jest jednocześnie pierwszym, którego można dotknąć – powstaje także w wer­sji dru­ko­wa­nej. Ta edycja zawiera materiały dziesięciu autorów na 224 stro­nach.


15.07.2013 I

Trial

Kompletnie zapomniałem, że nie wrzuciłem zdjęć sesji z fas­cy­na­ta­mi trialu. Więcej i większe tutaj a jeszcze większe, na moim pro­fi­lu na FaceBooku.


[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!