marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
23.01.2015 I

Drzwi InterDoor w Grand Hotel Lubicz w Ustce

Wczoraj pracowałem nad morzem – a konkretnie – w tytułowym Grand Hotelu Lubicz, w Ustce. Fotografowałem tam drzwi marki Interdoor, na potrzeby materiałów reklamowych właściciela marki – InterDrex. Do obejrzenia większej ilości i w nieco większym roz­mia­rze, zapraszam na tę podstronę.


01.01.2015 I

Koncert Sylwestrowy

Fotoreportaż z wczorajszego koncertu sylwestrowego pod hasłem w świecie klasycznej operetki, musicalu oraz mody, który odbył się w świeckim OKSiR. Zapraszam do galerii z tego wydarzenia.


21.12.2014 I

Wstęga Mondi, nr 49

Tydzień temu skończyłem składać, a dzisiaj odebrałem gotowy nakład kolejnej „Wstęgi” – czyli biuletynu zakładowego Mondi Świecie S.A. 40 stron tekstu, inforgrafiki i ponad 30 zdjęć mojego autorstwa. Do wglądu w ten i inne wydania tej publikacji, za­pra­szam tutaj.


02.12.2014 I

Eko-Wisła [3]

Zgodnie z tym, o czym pisałem w newsie niżej, kilka dni temu wys­ła­łem do druku kolejne publikacje zilustrowane moimi zdję­cia­mi, dotyczące nowej, gminnej inwestycji, czyli tytułowego kom­plek­su unieszkodliwiania odpadów „Eko-Wisła” w Sulnówku koło Świecia. Jest to 24-stronicowa, pamiątkowa broszura o charakterze albumowym, okraszona zdjęciami z budowy i pierwszych dni pracy.

Do kompletu (z racji, że oficjalne otwarcie nastąpi na początku przyszłego roku) zaprojektowałem i złożyłem także 12-planszowy kalendarz.


25.11.2014 I

Eko-Wisła [2]

Właśnie skończyłem ostatni etap zdjęć (w sumie 7 realizacji) z bu­do­wy kompleksu unieszkodliwiania odpadów Eko-Wisła w Sul­nów­ku koło Świecia. Dołożyłem kilkadziesiąt wybranych zdjęć na tej stronie. Jest to już kompletny materiał, który posłuży do re­ali­za­cji kolejnych zleceń, tj. bogato ilustrowanej, kil­ku­dzie­się­cio­stro­ni­co­wej broszury informacyjnej, oraz kalendarza planszowego. Lada dzień zabieram się za pracę nad tymi wydawnictwami.


09.11.2014 I

„Evita” Tleń

Aż do wczorajszego zlecenia, nie spodziewałem się, że w Tleniu jest takie ciekawe miejsce. Jeśli jesteście przyszłą parą młodą, szukającą w okolicy Świecia ładnego, przestronnego, jasnego i czys­te­go lokalu na wesele, to szczerze polecam „Evitę”. Zdjęcia z te­go hotelu, obejrzeć można na tej stronie.


31.10.2014 I

Kumulacja

Nazbierało się trochę przez ostatnie tygodnie, więc z braku czasu dopiero teraz zmęczyłem jednego, wspólnego newsa dla wszyst­kich prac. Było to m.in.:
komplet materiałów promocyjnych na imprezę sylwestrową w świec­kim OKSiR (plakaty, reklama prasowa, ulotka, bilet, za­pro­sze­nie, plansze informacyjne dla telewizji lokalnej, banery na strony www, etc.)Fotografowałem także „kawę wyborczą”, czyli spotkanie Tadeusza Pogody (kan­dy­da­ta na burmistrza) z elek­to­ra­tem, w otoczeniu go­rą­cych i zim­nych napojów oraz muzyki.W ramach akcji promującej Świecie, jako dobre miejsce do in­wes­ty­cji, zaprojektowałem i poskładałem 3-języczną broszurę pt. „Świe­cie – stawiamy na gospodarkę”. 36 stron, a na nich prawie 30 moich zdjęć.Wykonałem także kalendarz dla naszego miasta. Rzecz jasna – z mo­i­mi zdjęciami. :)Z racji, że to okres przedwyborczy, nie obyło się także bez zdjęć kandydatów na radnych miejskich. Fotografowałem ponad 20. członków KWW „Nasze Świecie”.I jeszcze jeden kalendarz – tym razem czterodzielny, dla Kemira Świecie.


04.10.2014 I

„Przebudzenie – ciąg dalszy” – Anniss

Przez kilka ostatnich dni, dokumentowałem kolejny etap projektu „Przebudzenie – ciąg dalszy”. Tym razem Karina Dzieweczyńska do Świecia zaprosiła Anniss (Anna Syczewska) – projektantkę, któ­ra postanowiła zaprezentować nam swoją kolekcję EGO. Rzecz jas­na (co jest założeniem „Przebudzenia”), w roli modeli wystąpili mieszkańcy Świecia. W niedzielę 21 września odbył się casting, a na­stęp­ny tydzień upłynął pod znakiem ciężkiej pracy. By­najm­niej nie o zwykły pokaz tutaj chodziło. Jako, że to wydarzenie stric­te artystyczne, właściwy pokaz był także dziełem sztuki. Zo­stał przygotowany przez partnera życiowego projektantki – Artiego Grabowskiego, znanego performera, który zresztą nie po raz pierw­szy gościł w Świeciu. Wraz z Arturem Kuśmirowskim, stwo­rzy­li starannie wyreżyserowane, multimedialne przed­sta­wie­nie, które idealnie łączyło się z charakterem kolekcji. Dzisiaj, póź­nym popołudniem, miał miejsce finał tego przedsięwzięcia. Niech żałują ci, którzy tego nie widzieli. Zapraszam do galerii z projektu, mając jednak świadomość, że brak dźwięku i ruchu, nie są w stanie oddać klimatu tego pokazu.


02.10.2014 I

Kasia i Bartek

Ostatniej soboty fotografowałem tę uroczą parę. Na swój ślub wró­ci­li w ro­dzin­ne strony ze sto­li­cy, gdzie od kilku lat pracują i miesz­ka­ją. Ćwiartka z peł­ne­go zestawu, do obejrzenia na tej stronie.


26.09.2014 I

Wstęga Mondi, nr 48

W przerwach (jakich przerwach?) między kolejnymi fo­to­re­por­ta­ża­mi, złożyłem również kolejny numer tego biuletynu za­kła­do­we­go Mondi Świecie SA. Tym razem 40 stron oraz 2-stroniowy insert. Do tego numeru wykonałem także ponad 40 zdjęć. Do wglądu w ten i inne wydania tej publikacji, zapraszam tutaj.


21.09.2014 I

Colian – piknik rodzinny dla pracowników

Uroczyste otwarcie nowej fabryki Coliana w Bydgoszczy, było tak­że okazją do świętowania przez pracowników firmy i ich rodzin. Wczorajsze popołudnie i wieczór, ponad 1500 osób (pracownicy z po­zos­ta­łych zakładów Coliana w Polsce, wraz z ro­dzi­na­mi) spę­dzi­ło na pikniku, zorganizowanym w podbydgoskim Myślęcinku.


20.09.2014 I

Colian – otwarcie zakładu w Bydgoszczy

Po trzech dniach pracy w toruńskim „Copernicusie”, kolejny event, tym razem w Bydgoszczy. Wczoraj fotografowałem uro­czys­te otwarcie nowego zakładu firmy Colian – producenta sło­dy­czy. Część oficjalna w byłym zakładzie bydgoskiej Jutrzenki, za­koń­czy­ła się koncertem i uroczystą kolacją w hotelu „Słoneczny Młyn”. Zainteresowanych obejrzeniem zdjęć, zapraszam do galerii.


18.09.2014 I

Seminarium Mondi Świecie SA

Skończyłem dzisiaj męczącą 3-dniówkę, podczas której fo­to­gra­fo­wa­łem odbywające się w toruńskim hotelu „Copernicus”, se­mi­na­rium „Od włókna do tektury”, które Mondi Świecie SA, zor­ga­ni­zo­wa­ło dla swoich klientów i kooperantów. Prawie 400 zdjęć z 36 go­dzin mojej pracy, obejrzeć można w tej galerii.


14.09.2014 I

31. MPO – dzień 2 (koncerty)

Wyniki ogłoszone, nagrody wręczone… Wieczór zakończył się kon­cer­ta­mi: Kępisty Quartet, laureatów (Zuzanna, Soima, Kuba Blo­kesz, Marta Fitowska), oraz oczywiście gwiazdy – Marka Dy­ja­ka. Zapraszam do zaktualizowanej galerii.


13.09.2014 I

31. MPO – dzień 2 (konkurs)

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z dzisiejszych, po­po­łud­nio­wych przesłuchań konkursowych. Galeria została zaktualizowana.


13.09.2014 I

31. MPO – dzień 1

To już 31. edycja Maratonu Piosenki Osobistej, który – jak tradycja nakazuje – odbywa się w lochach świeckiego zamku po­krzy­żac­kie­go. Zapraszam na fotorelację z dnia pierwszego, podczs którego wy­stą­pił świecki 30daysofline, a po nim Mela Koteluk.


[45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright 1996-2015 marcin.STIG.saldat