marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
04.10.2014 I

„Przebudzenie – ciąg dalszy” – Anniss

Przez kilka ostatnich dni, dokumentowałem kolejny etap projektu „Przebudzenie – ciąg dalszy”. Tym razem Karina Dzieweczyńska do Świecia zaprosiła Anniss (Anna Syczewska) – projektantkę, któ­ra postanowiła zaprezentować nam swoją kolekcję EGO. Rzecz jas­na (co jest założeniem „Przebudzenia”), w roli modeli wystąpili mieszkańcy Świecia. W niedzielę 21 września odbył się casting, a na­stęp­ny tydzień upłynął pod znakiem ciężkiej pracy. By­najm­niej nie o zwykły pokaz tutaj chodziło. Jako, że to wydarzenie stric­te artystyczne, właściwy pokaz był także dziełem sztuki. Zo­stał przygotowany przez partnera życiowego projektantki – Artiego Grabowskiego, znanego performera, który zresztą nie po raz pierw­szy gościł w Świeciu. Wraz z Arturem Kuśmirowskim, stwo­rzy­li starannie wyreżyserowane, multimedialne przed­sta­wie­nie, które idealnie łączyło się z charakterem kolekcji. Dzisiaj, póź­nym popołudniem, miał miejsce finał tego przedsięwzięcia. Niech żałują ci, którzy tego nie widzieli. Zapraszam do galerii z projektu, mając jednak świadomość, że brak dźwięku i ruchu, nie są w stanie oddać klimatu tego pokazu.


02.10.2014 I

Kasia i Bartek

Ostatniej soboty fotografowałem tę uroczą parę. Na swój ślub wró­ci­li w ro­dzin­ne strony ze sto­li­cy, gdzie od kilku lat pracują i miesz­ka­ją. Ćwiartka z peł­ne­go zestawu, do obejrzenia na tej stronie.


26.09.2014 I

Wstęga Mondi, nr 48

W przerwach (jakich przerwach?) między kolejnymi fo­to­re­por­ta­ża­mi, złożyłem również kolejny numer tego biuletynu za­kła­do­we­go Mondi Świecie SA. Tym razem 40 stron oraz 2-stroniowy insert. Do tego numeru wykonałem także ponad 40 zdjęć. Do wglądu w ten i inne wydania tej publikacji, zapraszam tutaj.


21.09.2014 I

Colian – piknik rodzinny dla pracowników

Uroczyste otwarcie nowej fabryki Coliana w Bydgoszczy, było tak­że okazją do świętowania przez pracowników firmy i ich rodzin. Wczorajsze popołudnie i wieczór, ponad 1500 osób (pracownicy z po­zos­ta­łych zakładów Coliana w Polsce, wraz z ro­dzi­na­mi) spę­dzi­ło na pikniku, zorganizowanym w podbydgoskim Myślęcinku.


20.09.2014 I

Colian – otwarcie zakładu w Bydgoszczy

Po trzech dniach pracy w toruńskim „Copernicusie”, kolejny event, tym razem w Bydgoszczy. Wczoraj fotografowałem uro­czys­te otwarcie nowego zakładu firmy Colian – producenta sło­dy­czy. Część oficjalna w byłym zakładzie bydgoskiej Jutrzenki, za­koń­czy­ła się koncertem i uroczystą kolacją w hotelu „Słoneczny Młyn”. Zainteresowanych obejrzeniem zdjęć, zapraszam do galerii.


18.09.2014 I

Seminarium Mondi Świecie SA

Skończyłem dzisiaj męczącą 3-dniówkę, podczas której fo­to­gra­fo­wa­łem odbywające się w toruńskim hotelu „Copernicus”, se­mi­na­rium „Od włókna do tektury”, które Mondi Świecie SA, zor­ga­ni­zo­wa­ło dla swoich klientów i kooperantów. Prawie 400 zdjęć z 36 go­dzin mojej pracy, obejrzeć można w tej galerii.


14.09.2014 I

31. MPO – dzień 2 (koncerty)

Wyniki ogłoszone, nagrody wręczone… Wieczór zakończył się kon­cer­ta­mi: Kępisty Quartet, laureatów (Zuzanna, Soima, Kuba Blo­kesz, Marta Fitowska), oraz oczywiście gwiazdy – Marka Dy­ja­ka. Zapraszam do zaktualizowanej galerii.


13.09.2014 I

31. MPO – dzień 2 (konkurs)

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z dzisiejszych, po­po­łud­nio­wych przesłuchań konkursowych. Galeria została zaktualizowana.


13.09.2014 I

31. MPO – dzień 1

To już 31. edycja Maratonu Piosenki Osobistej, który – jak tradycja nakazuje – odbywa się w lochach świeckiego zamku po­krzy­żac­kie­go. Zapraszam na fotorelację z dnia pierwszego, podczs którego wy­stą­pił świecki 30daysofline, a po nim Mela Koteluk.


07.09.2014 I

Dożynki Gminne

Dzisiejsze popołudnie spędziłem – jak widać po tytule – w dość swoj­ski sposób. Co tu dużo pisać? :) Prawdziwie zainteresowani na pewno uczestniczyli, albo doczytają to co istotne – w prasie. Mi po­zos­ta­je jedynie podać link do galerii.


05.09.2014 I

Agnieszka i Paweł

I kolejny ślub za mną. W ubiegłą sobotę towarzyszyłem tytułowej parze młodej, zarówno w Świeciu, jak i Cza­plach oraz Sartowicach, gdzie w uroczym, małym, wiej­skim kościółku, ślubowali sobie mi­łość i wierność. Póź­nym po­po­łu­dniem wróciliśmy do Czapel, gdzie miało miejsce huczne wesele, którego przebiegu, skrzętnie pil­no­wał… wodzirej. Skrócony zestaw z grubo ponad 400 zdjęć, obejrzeć można tutaj [click].


03.09.2014 I

Logotyp dla NailColor

Chwila przerwy od zdjęć, na projektowanie znaku firmowego. NailColor to polski dystrybutor produktów kosmetycznych Sally Hansen (głównie lakiery i inne specyfiki do pielęgnacji paznokci).


29.08.2014 I

„Wyspa Pirata”

Pod takim tytułem w parku przy ośrodku kultury, odbył się dzisiaj piknik dla dzieci z okazji zakończenia wakacji. Impreza zor­ga­ni­zo­wa­na przez OKSiR i Mondi Świecie SA. Zdjęcia obejrzeć można na tej stronie.


26.08.2014 I

Produkty Kier [2]

I ponownie sesja produktowa. Kolejne prawie 40 pro­duk­tów wę­dli­niar­skich firmy „Kier”. Wybrane z nich, do­ło­ży­łem do podstrony z po­przed­ni­mi zdjęciami.


24.08.2014 I

Festiwal Mocnych Brzmień

Od wczorajszego południa, do pierwszej nad ranem dzi­siaj, mój słuch po raz kolejny wystawiony był na ciężką próbę… Pół doby obcowania w bez­poś­red­nim kontakcie z głoś­ni­ka­mi prze­ka­zu­ją­cy­mi dźwięki kapel wszelkich odmian metalu, to nie jest łat­we za­da­nie. Niemniej – o dzi­wo – w tym roku nie było aż tak głoś­no, jak w la­tach ubiegłych. ;) Skrócony zestaw z fo­to­re­la­cji z 12. FMB im. Ryśka Bieńka, obejrzeć można na tej stronie, natomiast pełny ze­staw (244 zdjęć) – tutaj.


15.08.2014 I

Monika i Marek – nietypowo

W Polsce utarł się schemat, że zaślubiny muszą się zakończyć we­se­lis­kiem z tańcami i zabawami, dodatkowo suto zakrapianymi al­ko­ho­lem… Moja najlepsza przyjaciółka (mimo, że całe życie zwią­za­na z tań­cem) ze swoim życiowym partnerem, zdecydowali ina­czej. Wysz­ło bardzo przyjemnie – bez zmęczenia, hałasu, etc. Mi się bardzo podobało. Zestaw skrócony, do obejrzenia tutaj [click].


13.08.2014 I

Paulina i Jarek

W najgorętszą chyba sobotę tych wakacji (2 sierpnia), fo­to­gra­fo­wa­łem ślub i wesele przesympatycznej pary z Chełmna. Oglądając wyb­ra­ne przeze mnie zdjęcia (wszystkich wyszło ponad 450, więc z oczy­wis­tych względów ich tu nie opublikuję), zwróccie uwagę na pojazdy zaparkowane przed kościołem, które stanowiły później trzon ko­ro­wo­du weselnego. Chyba nie trudno się domyślić, jaki zawód uprawia Jarek. Zestaw skrócony, do obejrzenia tutaj [click].


06.08.2014 I

Pożegnanie z nianią…

Rozstania nigdy nie są łatwe – wszyscy o tym dobrze wiemy… Niektórzy jednak potrafią pomyśleć o tym nieco wcześniej i za­mó­wić sobie sesję, aby oglądając zdjęcia, móc później powspominać miłe chwile. Tak też zrobiła opiekunka oraz rodzice małej Małgosi. Dzisiejszego popołudnia, w świeckim ogródku jordanowskim, fo­to­gra­fo­wa­łem całą czwórkę podczas ostatnich, wspólnych chwil. Więcej i większe tutaj [click].


15.07.2014 I

A w Świnoujściu…

Miniony weekend spędziłem (częściowo) na pracy w Świnoujściu. Rozpoczęło się od fotografowania sypialni jednego z apar­ta­men­tów. Więcej i większe tutaj [click].

Następne było zlecenie managerów no­we­go kompleksu ho­te­lo­we­go, na zdjęcia… architektury Świnoujścia, choć – nie do końca. ;) Architekt wnętrz, zajmująca się powstającym kompleksem zde­cy­do­wa­ła o udekorowaniu korytarzy fo­to­gra­ma­mi o rozmiarze ~1,5 m, przedstawiającymi w czerni i bieli elementy cha­rak­te­rys­tycz­ne dla Świnoujścia i jego okolic. Nie miały być to typowo pocz­tów­ko­we widoki, stąd też trochę abstrakcyjnych ujęć w tym zes­ta­wie. Więcej rzecz jasna po kliknięciu.


[44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright 1996-2014 marcin.STIG.saldat