marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
24.07.2017 I

Agnieszka i Darek, i… zamek

15 lipca, w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, pod – a jakże – świec­kim zamkiem krzyżackim, ślub wzięła tytułowa para. Do obej­rze­nia skrótu z tej uroczystości i późniejszego wesela, zapraszam tutaj [click].


13.07.2017 I

„Wstęga” dla Mondi Świecie S.A.

Oddałem dzisiaj klientowi gotowy nakład kolejnego numeru „Wstę­gi”, czyli biu­le­ty­nu zakładowego Mondi Świecie S.A. Tym ra­zem to numer jubileuszowy, bo w tym roku, zakład papierniczy w Świe­ciu obchodzi swoje 50-lecie. W środku więc sporo historii, a także fotorelacje z uroczystości i imprez towarzyszących temu świętu, które oczywiście także fotografowałem.


08.07.2017 I

Mocni w Wierze na Rowerze

To już XIV edycja tego wyścigu kolarskiego. Zapraszam do galerii na mocni17.saldat.pl.


03.07.2017 I

33. MFOD – dzień 3.

Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Świeciu… koniec. Trzeci dzień obył się bez deszczu, a nawet czasami pojawiło się słońce. Uaktualniona galeria na mfod33.saldat.pl. Jeśli ktoś nie ma czasu ani ochoty przeklikać ponad 700 zdjęć, przygotowałem skrót (145 zdjęć), który ładuje się w całości na jednej stronie – zapraszam.


02.07.2017 I

33. MFOD – dzień 2.

Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Świeciu – dzień drugi. Tym razem… również w deszczu. :) Uaktualniona galeria na mfod33.saldat.pl.


01.07.2017 I

33. MFOD – dzień 1.

Dzień otwarcia 33. Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Świeciu – za nami. Tym razem w deszczu… Zapraszam do galerii na mfod33.saldat.pl.


25.06.2017 I

Jubileuszowy „Dzień Papiernika”

Ciąg dalszy obchodów 50-lecia istnienia zakładu celulozowo-pa­pier­ni­cze­go w Świeciu. Na zaproszenie Mondi Świecie S.A. pod świecki zamek zjechali m.in.: Marcin Prokop, Robert Janowski z zes­po­łem, oraz ZakoPower. Kilkudziesięciu pracowników otrzy­ma­ło odznacznia państwowe, a imprezę zakończył pokaz sztucz­nych ogni. Zapraszam do galerii.


23.06.2017 I

50-lecie zakładu Mondi w Świeciu

Zakład celulozowo-papierniczy Mondi Świecie w tym roku ob­cho­dzi 50-lecie swojego istnienia. Z tej okazji, wczoraj odbyły się uro­czys­te obchody tego jubileuszu. Zapraszam do galerii.


13.06.2017 I

„Dzień Szczególny” w Mondi

To dzień, który Mondi Świecie S.A. cyklicznie poświęca na zin­ten­sy­fi­ko­wa­ną edukację swojej załogi, w za­kre­sie BHP i ochro­ny śro­do­wis­ka. Najczęściej jest to cykl spotkań i pre­le­kcji wydziałowych, a w tym roku (jak zresztą i w ubie­głym) postawiono na plener i zwią­za­ne z nim pokazy oraz kon­kur­sy. Tego roku, w tych wy­da­rze­niach uczestniczyła także młodzież z Tech­ni­kum Pa­pier­ni­cze­go w Świe­ciu. Zainteresowanych tym, jak się to robi w takiej firmie jak Mondi, zapraszam do obejrzenia galerii z te­go dnia [click].


11.06.2017 I

7. Blues na Świecie Festival – dzień 2

Wczoraj, na deskach świeckiego amfiteatru, swoje możliwości in­stru­men­tal­ne i wokalne, prezentowali: Sławek Wierzcholski i Noc­na Zmiana Bluesa, Latvian Blues Band, Sari Schorr, Big Blues Or­che­stra i goście (m.in. Grażyna Łobaszewska, Anita Lipnicka). Fotorelacja (255 zdjęć) do obejrzenia na bnsf17.saldat.pl.


10.06.2017 I

7. Blues na Świecie Festival – dzień 1

Pierwszy dzień za nami. Wystąpili: J.J. Band, Thorbjørn Risager & Black Tornado, Ben Poole, Voo Voo. Całość zakończyła się nad ranem Jam Session w świeckim OKSiR. Fotorelacja (280 zdjęć) do obejrzenia na bnsf17.saldat.pl.


03.06.2017 I

III Kociewski Rajd MTB

Tegoroczna edycja tego rajdu nad jeziorem Deczno, odbyła się w ra­mach Tryptyku Sportowego Mondi, które z kolei jest kluczową częścią Święta Papieru, organizowanego przez Mondi Świecie S.A. Zapraszam do galerii na 3-mtb.saldat.pl.


23.05.2017 I

„Odloty hesji 4”

Czwarty album fotografii lotniczej Sławka „hesji” Kraj­niew­skie­go, i jednocześnie czwarty przy którym pracowałem. Po trzech ty­go­dniach druku i introligatorki, wczoraj dokonałem formalnego od­bio­ru i cztery europalety pojechały do Łodzi. Objętość 220 stron, oprawa twarda, dwie wersje jezykowe, 1000 sztuk. Większe można zobaczyć na jednej z podstron z pro­jek­ta­mi. Natomiast za­in­te­re­so­wa­nych kupnem albumu, zapraszam na stronę sprzedażową autora lub do sklepu mecenasa tego wydania.


20.05.2017 I

„Rycerze Kultury”

Fotoreportaż z dzisiejszej uroczystej gali, która stanowi po­dzię­ko­wa­nie dla działaczy, sponsorów i partnerów ośrodka. Zdjęcia moż­na obejrzeć na stronie http://rycerze-kultury.saldat.pl.


19.05.2017 I

„Od włókna do tektury”

To tytuł cyklicznego seminarium Mondi Świecie SA. Właśnie pod­czas tego seminarium odbywającego się w toruńskim hotelu „Co­per­ni­cus” pracowałem przez ostatnie trzy dni. Efektem tego jest prawie 600 zdjęć, na które można rzucic okiem na stronie seminar17.saldat.pl, lub obejrzeć skrótowiec w niższej roz­dziel­czoś­ci na tej podstronie.


[59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2017 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!