marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
01.02.2016 I

1996 – 2016

Jeśli komuś rzuciły się w oczy daty ze stopki na dole strony, to chy­ba już wie o co chodzi… Tak, w tym roku obchodzę swoje 20-lecie pracy twórczej (bo stażu jako takiego, mam już na swoim kon­cie ponad ćwierć wieku). W tym czasie, w swoim portfolio zgro­ma­dzi­łem ponad 70. klien­tów komercyjnych (firmy i instytucje), ale rów­nież kil­ka­dzie­siąt zadowolonych osób prywatnych. Wy­ko­na­łem setki pro­jek­tów graficznych, poczynając od akcydensów fir­mo­wych, lo­go­ty­pów, ulotek, plakatów, poprzez broszury rek­la­mo­we, foldery, periodyki prasowe, prezentacje multimedialne, ka­len­da­rze, ilu­stra­cje pra­so­we czy animacje, a na stronach in­ter­ne­to­wych, al­bu­mach i opra­co­wa­niach wydawnictw muzycznych, skoń­czyw­szy. Dla wspo­mnia­nej rzeszy klientów, w tym samym czasie wykonałem również pra­wie 100 000 zdjęć, które często były ele­men­ta­mi skła­do­wy­mi projektu danego wydawnictwa. To jest praw­dzi­wy szmat czasu i og­rom pracy – ale co w nich najlepsze – pracy, którą się po prostu lubi. Przyjemność i satysfakcja z wy­ko­ny­wa­ne­go zawodu, to chyba jedna z najważniejszych spraw w ży­ciu każdego człowieka.

Korzystając z corocznej, zimowej przerwy, zaktualizowałem stronę ze zbiorem zdjęć o ponad 1750 zaległych fotografii. Niniejszym uzu­peł­ni­łem działy „koncert”, „MFOD”, dwa działy sportowe, „społeczne i kulturalne”, „architektura”, oraz stworzyłem nowy dział: „biznesowe”. Zmodyfikowałem też stronę główną ze zdję­cia­mi, aby poprawić czytelność i nawigację po niej – zapraszam do prze­glą­da­nia. A żeby dochować tradycji i nie pozostawić tego wpisu jedynie w postaci tekstowej, dołączam prevki dwóch ostatnich zdjęć świeckiej architektury sakralnej.


17.12.2015 I

Wstęga Mondi

Właśnie odebrałem z drukarni 53. numer „Wstęgi” czyli biu­le­ty­nu za­kła­do­we­go Mondi Świecie S.A. 40 stron tekstu, inforgrafiki i 51 zdjęć mojego autorstwa. Do wglądu w ten i inne wy­da­nia tegoż kwartalnika, za­pra­szam tutaj.


15.12.2015 I

Port Lotniczy w Gdańsku – dla InterDoor

Dzisiejszego ranka pracowałem na lotnisku w Gdańsku. To kolejna realizacja dla InterDoor – marki produkującej drzwi. Firma re­gu­lar­nie publikuje reklamy w prasie branżowej, i w tym właśnie celu, w zrealizowanych inwestycjach, fotografuję ich produkty. To druga sesja w tym terminalu, który ostatnimi czasy został rozbudowany i w którym wykorzystano kolejne drzwi InterDoor. Większe i wię­cej, do obejrzenia na pierw­szej stronie z podobnymi realizacjami.


10.12.2015 I

Portretowo

Na stronę wrzuciłem kilka zaległych portretów, które wykonałem czas jakiś temu. Większe zdjęcia Kasi do obejrzenia tutaj, a An­drze­ja na tej podstronie.


07.12.2015 I

Mikołaje Mondi

Przez cały dzień, Mikołaje Mondi odwiedzali dzieci w Świeciu i oko­li­cach. Oprócz 8. świeckich przedszkoli, zjawili się także w dwóch chełmińskich placówkach opieki specjalnej. Towa­rzy­szy­łem im w dwóch przedszkolach. Galeria z tych spotkań do obej­rze­nia na stronie http://mikolaje-mondi.saldat.pl.


26.11.2015 I

Evita – uroczyste otwarcie

Wczorajsze popołudnie spędziłem po raz kolejny w Tleniu, w „Evita Hotel & Spa”. Właśnie wczoraj ten kompleks został ofi­cjal­nie otwarty. Pojawiło się ponad 150 gości: ludzi pro­jek­tu­ją­cych i bu­du­ją­cych Evitę, dostawców, przedstawicieli władz sa­mo­rzą­do­wych, współpracowników oraz przyjaciół właścicieli. Po wręczeniu podziękowań i obiedzie, czas umilił zebranym Robert Janowski ze swoim recitalem. Goście mieli oczywiście możliwość zwiedzenia kompleksu, do czego również zapraszam (co prawda jedynie wir­tu­al­nie) tutaj [click]. Natomiast galerię z wczorajszej uroczystości przejrzeć można na stronie http://evita-open.saldat.pl.


19.11.2015 I

I Kongres Kultury Fizycznej

Dzisiejsze popołudnie spędziłem na I. Kongresie Kultury Fizycznej w Świeciu. Sprawami tej ważnej części życia społecznego, zaj­mo­wa­li się dzisiaj działacze sportowi, nauczyciele i samorządowcy. Małe repo do obejrzenia na stronie http://1kkf.saldat.pl.


06.11.2015 I

Śniadaniowy rekord Guinnessa

Dzisiaj rano dokumentowałem tytułowe wydarzenie w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 7 w Świeciu. Była to ogólnopolska próba bicia rekordu Guinnessa w „Największej lekcji gotowania zdrowego śniadania”. Galeria z tej akcji do obejrzenia na stronie http://sdm.saldat.pl.


02.11.2015 I

Evita Hotel & Spa – po raz piąty

W ciągu ostatniego tygodnia dwa razy pracowałem w „Evicie” w Tle­niu. Powodem kolejnych sesji było otwarcie basenu i ga­bi­ne­tów zabiegowych, siłowni, czy pokoju zabaw dla dzieci. Przy okazji sfotografowałem także salę myśliwską. Wybrane zdjęcia umieś­ci­łem na podstronie z resztą ujęć z tego kompleksu.


16.10.2015 I

Wstęga Mondi

Właśnie odebrałem z drukarni 52. numer „Wstęgi” czyli biu­le­ty­nu za­kła­do­we­go Mondi Świecie S.A. 40 stron tekstu, inforgrafiki i 50 zdjęć mojego autorstwa. Do wglądu w ten i inne wy­da­nia tegoż kwartalnika, za­pra­szam tutaj.


02.10.2015 I

Ćwiczenia strażackie w „Eko-Wisła”

Ponad 20 jednostek straży pożarnej, brało dzisiaj udział w ćwi­cze­niach na terenie kompleksu unieszkodliwiania odpadów „Eko-Wisła” w Sulnówku pod Świeciem. Fotoreportaż do obejrzenia na stronie ew-cs.saldat.pl [click].


24.09.2015 I

„Pałac Poledno”

Skończyłem sesję dla tytułowego kompleksu. Około 60 zdjęć z po­nad 120 zrealizowanych, do obejrzenia na tej podstronie.


22.09.2015 I

Psy ze świeckiego schroniska

Tym razem sesja charytatywna dla świeckiego schroniska dla zwie­rząt w Sulnówku. 15 psiaków do adopcji. Więcej i większe do obejrzeia na tej podstronie. Tam też zamieściłem dane kontaktowe w sprawie adopcji.


14.09.2015 I

„Baltic Park Molo”, Świnoujście

Dzisiejszego ranka, jeszcze przed godziną 9., stałem na pro­me­na­dzie w Świnoujściu, fotografując najnowszą inwestycję hotelarską w tym mieście. To pilne zlecenie od właściciela marki InterDoor (producenta drzwi). Zdjęcia – jak zwykle – z przeznaczeniem do reklamy prasowej. Nieco większe zdjęcia można obejrzeć na pierw­szej stronie z podobnymi realizacjami. Zapraszam też na drugą pod­stro­nę [click], na której znajdują się kolejne zestawy fotografii, wy­ko­na­nych dla tej firmy.


13.09.2015 I

Półmaraton Mondi, Chełmno-Świecie

To ostatnia impreza w ramach tegorocznego Święta Papieru. Galeria zdjęć z tego biegu, do obejrzenia pod tym linkiem. Pełny zestaw zdjęć z całego projektu, do obejrzenia na stronie swietopapieru15.saldat.pl


13.09.2015 I

32. Maraton Piosenki Osobistej – dzień 2

I 32. MPO za nami. Drugi dzień koncertowy, tradycyjnie minął w świec­kim zamku. Rozpoczął go Robert Kasprzycki Band, po któ­rym zagrali laureaci. Po nich, do prawie 1.30 nad ranem, grał i śpie­wał Organek. Galerię zdjęć z tego dnia obejrzeć można pod tym samym linkiem, co dzień pierwszy, czyli mpo32.saldat.pl.


12.09.2015 I

32. Maraton Piosenki Osobistej – dzień 1

Dwie godziny temu skończyłem pracę przy pierwszym dniu 32. MPO, który miał miejsce w Cafe Kultura świeckiego OKSiRu. Dzi­siaj (a właściwie to już wczoraj) przesłuchano 20. wykonawców, a wie­czór zakończył się koncertem Marty Fitowskiej – zwy­cięż­czy­ni zeszłorocznej edycji Maratonu. Do obejrzenia zdjęć zapraszam na stronę mpo32.saldat.pl.


04.09.2015 I

„Gmina Świecie – daj się zaskoczyć”

Właśnie pojawił się u sponsorów, w urzędach i otwartej sprzedaży. Przewodnik po gminie Świecie, który składałem w przerwach mię­dzy innymi zleceniami, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. 100 stron, 3 wersje językowe i 75 zdjeć mojego autorstwa (zarówno z ostat­nich lat, jak i wykonane specjalnie na potrzeby tej publikacji).


29.08.2015 I

Mocni w wierze na rowerze

To już XII edycja tego wyścigu kolarskiego z Kozłowa do Świecia. Zapraszam na fotorelację.


27.08.2015 I

Asia i Rafał

Pałac w Jastrzębiu, swoim uroczym parkiem pociąga pary młode do zawierania ślubów cywilnych (bo z kościelnymi jest nadal prob­lem). Tym razem to miejsce wybrali Asia i Rafał z Grudziądza. Po­do­bnie jak poprzednio – gości było znacznie mniej niż przeciętnie, a i raczej niezbyt chętni do szaleństw na parkiecie. Zapraszam na skrót z tego popołudnia i wieczoru [click].


24.08.2015 I

Ola i Maciej – Bydgoszcz

Tym razem nie było zbyt dużo pracy – bez fotografowania przy­go­to­wań, całej tej normalnej otoczki przed ślubem, a i sam ślub wy­jąt­ko­wo jedynie cywilny. Później też bez szaleństw – najbliższa rodzina, małe przyjęcie w niedużej restauracji, żadnych oczepin i te­mu podobnych historii. Zapraszam do rzucenia okiem na skrót z tej małej acz barwnej uroczystości [click].


[51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2016 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!