marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
24.03.2017 I

Tadeusz Zwiefka w BART Sulnowo

Fotogaleria z dzisiejszej wizyty roboczej europosła Tadeusza Zwief­ki, w fir­mie BART Sulnowo. Zapraszam [click].


17.03.2017 I

„Polubić Sport” – finał klas I

Fotogaleria z dzisiejszego fi­na­łu akcji „Po­lu­bić Sport” w edy­cji dla klas I. Zapraszam [click].


14.03.2017 I

Drzwi InterDoor – apartament w stolicy

Dzisiejsze południe spędziłem w War­sza­wie, na zle­ce­niu dla fir­my-mar­ki InterDoor. Tym ra­zem, skrzy­dła drzwio­we fo­to­gra­fo­wa­łem nie jak zaw­sze – w ho­te­lu, por­cie lot­ni­czym, na uni­wer­sy­te­cie czy w kli­ni­ce, a w pry­wat­nym apar­ta­men­cie. Wię­cej i więk­sze, do obej­rze­nia na koń­cu tej podstrony.


05.03.2017 I

„W objęciach tanga”

Taki tytuł miało wczorajsze, wieczorne spotkanie Bydgoskich Di­no­zau­rów, przy którym pracowałem w restauracji „CO” w Byd­gosz­czy. Koncert, prelekcje nt. tanga i muzyki z nim związanej, nauka podstawowych kroków pod okiem mistrza, oraz oczywiście jadło, napitki i masa dobrej zabawy dla seniorów (i nie tylko nich).


23.02.2017 I

„Drzwi do projektowania” – Poznań

Dzisiejsze południe spędziłem w Concordia Design w Poznaniu, fo­to­gra­fu­jąc spotkanie projektantów, które odbywało się pod ty­tu­ło­wym hasłem. To jedno z cyklu prelekcji i prezentacji, or­ga­ni­zo­wa­nych przez markę Inter Door, mające na celu przybliżenie nowych rozwiązań z zakresu architektury wnętrz.


16.02.2017 I

1 rok i 3 miliony odsłon moich zdjęć

Po roku od rozpoczęcia udziału w programie Google „Lokalni prze­wod­ni­cy”, moje zdjęcia dodane do miejsc na mapach Google, zos­ta­ły wyświetlone już 3 miliony razy. Przed chwilą dotarła do mnie wiadomość e-mail z tą informacją.


12.02.2017 I

Jezioro łabędzie

Dzisiejszy wieczór spędziłem wyjątkowo kulturalnie, a mianowicie w sali widowiskowej świeckiego OKSiRu. Na scenie wystąpił Im­pe­rial Lviv Ballet, prezentujac tytułowe „Jezioro łabędzie”. Za­pra­szam do galerii na swanlake.saldat.pl.


20.01.2017 I

Kier – produktowe

Na rozgrzewkę, kilka dni temu zro­bi­łem ma­łą se­sję pack­sho­to­wą dla za­kła­dów mięsnych „Kier” z Jas­trzę­bia. Kilka z prawie 50 sztuk, można zobaczyć na końcu tej strony.


27.12.2016 I

„Królewny i Święte”

Po ponad 2 latach od I. etapu akcji „Przebudzenie – ciąg dalszy”, (tytułowe „Królewny i Święte”), artystka oficjalne zaprezentowała efekty końcowe w postaci zdjęć z sesji, więc i ja jako wykonawca, mogę je także opublikować: zapraszam (click). Dla przypomnienia, fotorelacja z całej akcji, tutaj: http://www.saldat.pl/upload/pr-koeke/.


22.12.2016 I

Wstęga Mondi

Pracownikom Mondi dostarczyłem dzisiaj nakład świątecznego wydania „Wstęgi” – ich biuletynu zakładowego, który składałem 2 ty­go­dnie temu. Tym razem 36 stron i ponad 30 zdjęć mojego autorstwa. Do wglą­du w ten i inne wy­da­nia te­goż kwar­tal­ni­ka, za­pra­szam tutaj.


20.12.2016 I

Sportowe Podsumowanie Roku

Dzisiejsze popołudnie w OKSiR Świecie upłynęło na gratulacjach, podziękowaniach i wyróżnieniach dla świeckich sportowców. Zdjęcia tutaj: http://www.saldat.pl/upload/sport-p-r-16.


16.12.2016 I

„Polubić Sport” – finał

Finał niżej wspomnianej akcji. Pełna galeria do obejrzenia na tej stronie: http://saldat.pl/upload/polsport-f2.


08.12.2016 I

Mikołaje Mondi

Od wielu lat firma Mondi organizuje odwiedziny świętego Mikołaja w świeckich przedszkolach. Od kilku lat dokumentuję te wizyty. W tym roku fotografowałem spotkanie w przedszkolu „Sło­necz­ko”. Galeria tutaj: http://mikolaje-mondi16.saldat.pl.


07.12.2016 I

„Polubić Sport” – półfinał

Dzisiejsze południe spędziłem w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świe­ciu, fotorafując półfinał akcji „Polubić Sport” klas II. Galeria z tej imprezy do obejrzenia na stronie: http://saldat.pl/upload/polsport-pf2.


03.12.2016 I

OKSiR – projekty

Prac graficznych dla OKSiR Świecie, ciąg dalszy. Tym razem plakat z repertuarem na grudzień, oraz osobny na Sylwester miejski. Wykonałem też sesję zdjęciową na winietę kartki świątecznej, z ry­ce­rzem, który jest najnowszą „maskotką” promocyjną ośrodka.


17.11.2016 I

OKSiR – projekty

Ostatnie dni spędziłem na opracowywaniu różnego rodzaju ma­te­ria­łów graficznych dla OKSiR Świecie. Oprócz plakatu z re­per­tu­a­rem imprez na listopad, przygotowałem także plakat na obchody Narodowego Święta Niepodległości, projekty wizytówki i inne.


[57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2017 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!