marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
03.08.2016 I

Meble „OKK Otlewski” – po raz drugi

Kolejna sesja dla „OKK Otlewski” – producenta mebli. Większe, oraz kadrowanie na detal, obejrzeć można na końcu poprzedniej strony ze zdjęciami dla OKK Otlewski (click).


20.07.2016 I

„Pałac Jastrzębie”

Po tytule wiadomo już, co będzie na zdjęciach. Tak, tym razem zdjęcia reklamowe w iście pałacowym wystroju. Najbardziej znany jako połączenie sali weselnej (i uro­cze­go miejsca na ślub cywilny) z ho­te­lem dla kilkudziesięciu osób. Więcej i wię­ksze zdjęcia, do obejrzenia na tej podstronie [click].


14.07.2016 I

ZWiK – nowy biurowiec

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu doczekał się nowego biurowca, który został też tematem mojego ostatniego zlecenia. Więcej i większe, do obejrzenia na stronie z wcześniejszymi realizacjami dla ZWiK.


11.07.2016 I

Wstęga Mondi

Dzisiaj odebrałem z drukarni 55. nu­mer „Wstę­gi” czy­li biu­le­ty­nu za­kła­do­we­go Mon­di Świe­cie S.A. 36 stron teks­tu i in­fo­gra­fi­ki. Do te­go nu­me­ru wy­ko­na­łem też pra­wie 40 zdjęć. Do wglą­du w ten i inne wy­da­nia te­goż kwar­tal­ni­ka, za­pra­szam tutaj.


09.07.2016 I

XIII „Mocni w Wierze na Rowerze”

Dzisiaj odbyła się już 13. edycja tego lokalnego wyścigu ko­lar­skie­go. Od rana ciemne chmury przetaczały się po niebie i straszyły ulewą. Chwilę po starcie faktycznie się rozpadało, ale zaledwie na kilka minut. Z kwadransu na kwadrans było coraz bardziej sło­necz­nie i wyścig odbył się bez przeszkód. Pełna galeria z tego wy­da­rze­nia, do obejrzenia na stronie mwwnr16.saldat.pl [click].


05.07.2016 I

Ewikor w akcji

Wrzuciłem 30 zdjęć z ostatniej realizacji dla firmy Ewikor – świad­czą­cej usługi remontowe dla przemysłu papierniczego. Więcej i więk­sze – w dzia­le praca, a kon­kret­nie na podstronie 22 [click].


27.06.2016 I

32. MFOD – dzień 3

No i po orkiestrach. Fotorelacja z niedzielnych koncertów w świec­kim amfiteatrze – w uak­tu­al­nio­nej galerii pod adresem: mfod32.saldat.pl


26.06.2016 I

32. MFOD – dzień 2

Po koszmarnie upalnym piątku i połowie soboty, pojawił się deszcz… I to na tyle solidny i często powracający, że odczuła to za­rów­no technika nagłośnienia amfiteatru, jak i wytrzymałość pu­blicz­noś­ci. O ile stracone przez awarię zasilania setupy w mi­kse­rach, etc., udało się sprawnie odtworzyć, o tyle przekonanie wi­dzów, żeby siedzieli w nocy pod gołym niebem z którego leje się woda – było ponad możliwości kogokolwiek. Z bólem serca, po wys­tę­pie dwóch orkiestr, or­ga­ni­za­to­rzy zdecydowali o przerwaniu Nocnego Show. Koncerty kon­ty­nu­o­wa­ne będą w nie­dziel­ne po­po­łud­nie. Tymczasem, zapraszam do uaktualnionej galerii: mfod32.saldat.pl


25.06.2016 I

32. MFOD – dzień 1

Dzień otwarcia 32. Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Świeciu – za nami. Szczegóły na fanpejdżu festiwalu. Zapraszam do galerii na stronę mfod32.saldat.pl


22.06.2016 I

Sara i Michał

Minionej soboty, fotografowałem tytułową parę, podczas ich ślubu i wesela w Pałacu Jastrzębie. Zapraszam do skróconej galerii [click].


17.06.2016 I

Nowa hala w Stiegelmeyer

Nie codziennie rozbudowuje się zakład o nowoczesną halę pro­duk­cyj­ną. Dlatego też, największy producent łóżek i me­bli me­dycz­nych – Stiegelmeyer, dzisiejszego popołudnia bardzo uroczyście celebrował to wydarzenie. Galeria zdjęć pod adresem stiegelmeyer-oh.saldat.pl [click].


16.06.2016 I

„Dzień Szczególny”

To dzień, który Mondi Świecie S.A. cyklicznie poświęca na zin­ten­sy­fi­ko­wa­ną edukację swojej załogi, w zakresie BHP i ochrony śro­do­wis­ka. Najczęściej jest to cykl spotkań i prelekcji wydziałowych, a w tym roku postawiono na plener i związane z nim pokazy oraz kon­kur­sy. Pogoda dopisała, a chwile spędzone na ciekawych pre­zen­ta­cjach i współzawodnictwie, z pewnością dobrze wpłynęły na po­sze­rze­nie świadomości we wspomnianych aspektach. Galeria zdjęć z te­go dnia, do obejrzenia tutaj [click].


12.06.2016 I

„Blues na Świecie Festival” – dzień 3

Zakończył się, 3-dniowy tym razem, „BnŚF”. Dzisiaj wystąpili: Open Blues (w plenerze), Kraków Street Band, Mike Andersen, Matt Schofield, Big Blues Orchestra oraz goście: Stanisław Sojka, Natalia Przybysz, Matt Schofield, Mike Andersen, Tobiasz Sta­ni­szew­ski i Tomasz Nitribitt. Po północy, na scenie w Cafe Kultura, odbyło się oczywiście tradycyjne jam session, które krótkim kon­cer­tem otworzył Open Blues. Do galerii 214 zdjęć, zapraszam na bnsf16.saldat.pl


11.06.2016 I

„Blues na Świecie Festival” – dzień 2

Wczorajszego wieczoru, zagrali: (po raz kolejny w plenerze) Kra­ków Street Band, w pizzeri Lucky Luck: Blues Ferajna, a w świec­kim amfiteatrze: Sebastian Riedel & Cree, Henrik Freischlader Trio oraz Natalia Przybysz. Po tych koncertach, część publiczności prze­nio­sła się na tradycyjne jam session w Cafe Kultura. Strona z ga­le­rią pod adresem bnsf16.saldat.pl została uaktualniona o zes­taw 171 zdjęć. Zapraszam.


09.06.2016 I

„Blues na Świecie Festival” – dzień 1

Zaczęło się. Trzydniowy fotoreportaż z tytułowej imprezy. Dzisiaj, w świeckim OKSiRze, wystąpili: Hoodoo Band oraz Retro Funk z goś­cin­nym występem Tobiasza Staniszewskiego. Na rozgrzewkę przed wieczornymi koncertami, na świeckim rynku, zagrał Kraków Steet Band. Na fotorelację, zapraszam na bnsf16.saldat.pl.


03.06.2016 I

Meble „OKK Otlewski”

Tym razem trochę martwej natury. ;) Wczoraj skończyłem pracę nad zdjęciami dla „OKK Otlewski” – producenta mebli. Część z nich właś­nie, stanowiła materiał ulotki, którą ostatnio wy­pro­du­ko­wa­łem. Cała sesja, to prawie 70 zdjęć, spośród których ponad 50 wybranych, obejrzeć można na jednej z pod­stron ze zdjęciami pro­duk­to­wy­mi (click).


29.05.2016 I

Dzień Dziecka z K.S. „Wda”

Jak w tytule… Pełna fotorelacja do obejrzenia na stronie: wda-dd.saldat.pl.


25.05.2016 I

Ulotka „OKK Otlewski”

Odebrałem właśnie z drukarni nakład ulotek, dla firmy pro­du­ku­ją­cej meble – OKK Otlewski. To kolejna produkcja od A do Z: zdjęcia, obróbka, projekt, skład i druk. Wykorzystałem niecałą 1/4 zdjęć z se­sji, więc same zdjęcia wrzucę na stronę, kiedy pojawią się zdję­cia z ko­lej­nej. Samą ulotkę można zobaczyć na jednej z pod­stron z pu­bli­kac­ja­mi (click).


[54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2016 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!