marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
24.07.2015 I

Business Garden Poznań – drzwi InterDoor

Dzisiaj pracowałem w Poznaniu. Fotografowałem drzwi marki InterDoor dla ich producenta, w realnej, skończonej inwestycji. Rodzajów drzwi niewiele, a ich lokalizacje – ze względu na cha­rak­ter miejsca – powtarzalne, więc sesja była wyjątkowo krótka. Po powrocie do auta okazało się, że silnik zdąrzył ostygnąć raptem o 10 stopni. :) Wybrane zdjęcia znajdują się na tej podstronie, wraz z in­ny­mi relizacjami dla InterDrex, właściciela marki InterDoor.


20.07.2015 I

BART – Sulnowo

Tym razem sesja dla przemysłu. BART to producent tektury falistej i opakowań tekturowych w Sulnowie koło Świecia. Firma cały czas się rozwija, a za tym idą również kampanie reklamowe w prasie branżowej. Stąd też właśnie obszerna sesja z produkcji, ukazująca park maszynowy firmy. Z kilkudziesięciu zdjęć wybrane 44 sztuki do obejrzenia na tej podstronie.


14.07.2015 I

Architektura

Z racji pracy nad przewodnikiem po gminie Świecie, musiałem popracować w terenie. Wg treści przewodnika, brakło mi w ar­chi­wum trochę zdjęć, które trzeba było dorobić. Nie wszystkie przed­sta­wia­ją interesujące wizualnie miejsca, więc ograniczyłem się do nastu, dla których jednak trzeba było stworzyć nową podstronę w dzia­le „architektura” i uzupełnić ją kilkoma zapomnianymi już zdjęciami z poprzednich miesięcy. Zapraszam do obejrzenia kilku miejsc z naszego miasta i jego okolic.


05.07.2015 I

XXI Dni Osia

Wczoraj realizowałem zlecenie od jednego z głównych sponsorów XXI Dni Osia, jednej z najprężniej rozwijających się gmin naszego powiatu. To właśnie tam, swoje siedziby mają tacy potentaci jak zakłady „Otlewski” i „Gzella”. XXI Dni Osia, były jednocześnie ob­cho­da­mi 35. i 30-lecia wspomnianych zakładów. Oprócz stan­dar­do­wych atrakcji takich festynów, czyli zabaw dla dzieci, kil­ku­ty­sięcz­ną publiczność na stadion w Osiu, przyciągnęli zaproszeni spec­jal­nie na tę okoliczność: Jerzy Kryszak, Andrzej Piaseczny oraz zespół Weekend. Tutaj galeria z tej imprezy.


02.07.2015 I

Wstęga Mondi

Wczoraj wysłałem do druku 51. numer „Wstęgi” czyli biu­le­ty­nu za­kła­do­we­go Mondi Świecie S.A. 40 stron tekstu, inforgrafiki i 50 zdjęć mojego autorstwa. Do wglądu w ten i inne wy­da­nia tegoż kwartalnika, za­pra­szam tutaj.


28.06.2015 I

MFOD XXXI – dzień 3

I po festiwalu… Zapraszam do galerii z dnia trzeciego.


28.06.2015 I

MFOD XXXI – dzień 2

Drugi dzień XXXI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych, Świecie 2015 – za nami. Zapraszam do galerii.


27.06.2015 I

MFOD XXXI – dzień 1

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z pierwszego dnia XXXI Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festiwalu Orkiestr Dętych w Świeciu.


24.06.2015 I

Patrycja i Wojtek

W Polsce jedynie się urodzili… Od dziecka mieszkają w Niemczech. Pamiętają jednak o korzeniach swoich i rodziców, i dlatego właśnie postanowili wziąć ślub w Polsce. W ostatni piątek fotografowałem taką właśnie parę. Zapraszam do skróconej galerii.


20.06.2015 I

„Święto Papieru” – dzień 3. (triathlon)

Trzeci dzień w ramach „Święta Pa­pie­ru” po ubiegłotygodniowych imprezach w Świeciu, upłynął pod znakiem triathlonu, nad je­zio­rem Starogrodzkim. Tutaj galeria z tego wydarzenia.


18.06.2015 I

„Eko-Wisła” – uroczyste otwarcie

Dzisiaj pracowałem w podświeckim Sulnówku, a konkretnie na te­re­nie kompleksu unieszkodliwiania odpadów „Eko-Wisła”, fo­to­gra­fu­jąc uroczyste, oficjalne otwarcie tego przedsiębiorstwa. Ewentualnych zainteresowanych – zapraszam do galerii.


17.06.2015 I

„Niewieścin” – 25 lat

Jak wspominałem w newsie z ubiegłego piątku, po uroczystości zmiany nazwy w fabryce mebli i urządzeń medycznych Stie­gel­me­yer, pojechałem prosto do Hotelu Hanza, fotografować jubileusz 25-lecia firmy „Niewieścin”. Poniżej krótka wglądówka.


15.06.2015 I

„Święto Papieru” – dzień 1 i 2

Duży set z weekendu – ponad 600 zdjęć z mega-imprezy „Od wscho­du do zachodu słońca”, czyli kolejnej edycji „Święta Pa­pie­ru”. Sobota rozpoczęła się na Wzgórzu św. Wawrzyńca, porannym piknikiem przy dźwiękach orkiestry im. Johanna Straussa, przed którą z batutą stanął Amos Talmon z Izraela. Zaraz po tym wy­stę­pie, na świeckim stadionie, pracownicy Mondi rozegrali finałowy mecz w ramach swojej ligi zakładowej. W tym czasie, rozpoczęła się już dalsza część imprezy, pod świeckim zamkiem – piknik ro­dzin­ny, zakończony koncertami The Best4 i DeMono. Niedzielne południe minęło pod znakiem dwóch kółek na świeckim stadionie. Przez trzy godziny wszyscy fani tych jednośladów, mieli okazję sprawdzić się podczas imprezy pt. „Na sportowo i z rowerem”. O 17.00, pod świeckim zamkiem, rozpoczęły się ćwiczenia i pre­zen­ta­cje wojsk autoramentu polskiego i szwedzkiego, pokazy hu­sa­rii oraz inscenizacja historyczna „Bitwa pod Świeciem”. Dzień zakończył się koncertem symfonicznym. Zapraszam do galerii.


12.06.2015 I

Stolter -> Stiegelmeyer

Nadszedł ten dzień, kiedy Stolter oficjalnie przyjął nazwę swojego właściciela, czyli niemieckiej firmy/marki Stiegelmeyer. Dzisiaj fo­to­gra­fo­wa­łem uroczystość zorganizowaną dla pracowników tego przedsiębiorstwa, z udziałem właścicieli, którzy specjalnie na tę okazję przyjechali do Stolna. Godzinę później pracowałem już w Ho­te­lu Hanza, gdzie fotografowałem 25-lecie firmy „Nie­wieś­cin”. Ale z tego zdjęcia pojawią się nieco później – jutro od rana do nocy następne zlecenie i w niedzielę…


11.06.2015 I

Marlena i Bartek

Po latach spędzonych w Southampton, przyjechali w rodzinne stro­ny na swój ślub i wesele. Podobnie jak dzień wcześniej – uro­czys­toś­ci również miały miejsce w okolicach Świecia, ale tym ra­zem całkowicie po przeciwnej stronie – uroczy kościółek w Sar­to­wi­cach i (zdecydowanie mniej urocza) sala w Czaplach. Właśnie skończyłem obrabiać ten materiał, czym pobiłem swój rekord; dwa reportaże ślubno-weselne, począwszy od fotografowania a na od­da­niu młodym materiału skończywszy, w siedem dni! Tutaj skró­co­ny zestaw z soboty. Niżej, z piątku.


09.06.2015 I

Jola i Tomek

W ostatni piątek fotografowałem ślub i wesele w okolicach Świe­cia. Dzięki Joli i Tomkowi mogłem poznać kolejny kościół (Grucz­no) i nową salę weselną („Pałac Poledno”). :) Zapraszam do skró­co­nej galerii.


[49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2015 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!