„Perła Borów”

Zdjęcia do materiałów reklamowych ośrod­ka wypoczynkowego „Perła Borów” w Tleniu.