Reklamowe – różne

Trzy pierwsze zdjęcia dla małej firmy trans­por­to­wej „Mrówka Transport” (w zak­re­sie prac le­ża­ło również zaprojektowanie lo­go­ty­pu, oraz wykonanie strony in­ter­ne­to­wej), kolejne dwa, to flota transportowa firmy Gastronomasz, a po­zo­sta­łe dla „Vistula Hotel”.