Arka – otwarta galeria sztuki

Fotoreportaż z ponadtygodniowego pro­jek­tu artystycznego o tytule jak powyżej. Przez 10 dni, Świecie gościło pod zamkiem jednych z najwybitniejszych polskich ar­tys­tów sztuki współczesnej. Projekt za­koń­czył się happeningiem ze współudziałem mieszkańców miasta. Część szła w ko­ro­wo­dzie z zamku na rynek, inni udostępniali swo­je posesje na trasie, a pozostali uczest­ni­czy­li w zabawie w centrum miasta. Pełny zestaw zdjęć z projektu można obejrzeć na zbior­czej stronie z projektu ARKA. Zapraszam www.saldat.pl/upload/arka/.