„Majówka Europejska”

Piknik rodzinny  Majówka Europejska”, z oka­zji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pełna fotorelacja do obej­rze­nia na tej stronie: www.saldat.pl/upload/10lwue.