„Serce otwarte na Świecie”

Fotoreportaż z festynu integracyjnego oraz aukcji na rzecz dzieci z chorobą no­wo­two­ro­wą (21.09.2013). Pełny fotoreportaż (pra­wie 200 zdjęć) do obejrzenia na stronie: www.saldat.pl/upload/fi-sons.