Święto Papieru 2010

Tytułowe święto, to dwudniowy cykl im­prez kulturalno-sportowych, zor­ga­ni­zo­wa­nych przez potentata w produkcji papieru opa­ko­wa­nio­we­go; Mondi Świecie SA, oraz Urzędy Miejskie w Świeciu i Chełmnie. Wię­cej na temat Święta Papieru w edycji 2010, prze­czy­tać można na oficjalnej stronie im­pre­zy. Natomiast na pełną fotorelację, za­pra­szam tutaj [klik].