„Niewieścin” i „Stiegelmeyer”

Na tej stronie zamieściłem skrócone sety z ma­łych imprez dwóch firm. Jest to 25-lecie producenta wędlin – firmy „Nie­wieś­cin” oraz uroczystość dla pracowników, z oka­zji zmiany nazwy firmy Stolter, na „Stiegelmeyer”.