Sklejarka firmy Schumacher

Sesja do materiałów promocyjnych ma­szy­ny sklejającej opakowania tekturowe na po­trze­by handlu spożywczego. Realizacja dla jednego z największych europejskich pro­du­cen­tów opakowań z tektury, firmy Schumacher Packaging.