Opakowania

Pudełka z tekury falistej dla AS-Karton, MMP Neupack Polska oraz Polpak Karton (Schumacher). Po nich, na stronie, znaj­du­je się także trochę zdjęć finalnych pro­duk­tów, zapakowanych w osłonki dla wędlin, pro­du­ko­wa­ne przez Darmex Cassing.