„NaDęty Chopin” – XXVI MFOD

W roku 2010 – roku Chopinowskim, Mię­dzy­na­rodowy Festwial Orkiestr Dętych w Świe­ciu nosił tytuł „NaDęty Chopin”. Na tę okaz­ję, orkiestry podczas konkursu, wy­ko­ny­wa­ły utwory Chopina. Pełny fo­to­re­por­taż z trzech festiwalowych dni, do obej­rze­nia na stronie www.saldat.pl/upload/ork2010.