„Pałac Poledno”

Pałac Poledno położony na terenie za­byt­ko­we­go zespołu pałacowo-parkowego, to ho­tel, restauracja, wystawa przyrodnicza o cha­rak­te­rze edukacyjnym oraz sale kon­fe­ren­cyj­ne. Jak wygląda restauracja podczas np. wesela, zobaczyć można na tej podstronie.