Festwial Mocnych Brzmień 2011

To cykliczna, świecka impreza, or­ga­ni­zo­wa­na ku pamięci zmarłego tragicznie per­ku­si­sty ze Świecia; Ryśka Bieńka. Edycja 2011 odbyła się na dziedzińcu świeckiego zamku pokrzyżackiego. Pogoda (brak skwa­ru i desz­czu), publiczność, wy­ko­naw­cy, nagłośnienie – wszystko nadzwyczaj dopisało. Pełna fo­to­re­lacja – tutaj [klik].