Blues na Świecie Festival 2016

To cykliczna, świecka impreza, a kon­kret­nie – 6. już edycja. W tym roku koncerty od­by­wa­ły się przez trzy dni – nie tylko w świec­kim amfiteatrze, ale także w sali widowskowej świeckiego OKSiR, sali kon­cer­to­wej przy Cafe Kultura, oraz w ple­ne­rze. Wystąpili: Hoodoo Band, Retro Funk Feat. Tobiasz Staniszewski, Sebastian Rie­del & Cree, Henrik Freischlader Trio, Na­ta­lia Przybysz, Kraków Street Band, Mike An­der­sen, Matt Schofield, Open Blues oraz Big Blues Orchestra z gośćmi (Stanisław Sojka, Natalia Przybysz, Matt Schofield, Mike An­der­sen, Tobiasz Staniszewski, Tomasz Ni­tri­bitt). Pełna fo­to­re­lacja – bnsf16.saldat.pl.