Festwial Mocnych Brzmień 2014

To cykliczna, świecka impreza, or­ga­ni­zo­wa­na ku pamięci zmarłego tragicznie per­ku­si­sty ze Świecia; Ryśka Bieńka. Pełna fo­to­re­lacja – tutaj [klik].