Świnoujście

Ten zestaw to nie tylko architektura, ale pos­ta­no­wiłem nie rozdzielać go na in­ne pod­stro­ny. Projekt w trakcie realizacji. Roz­po­czął się na zle­ce­nie managerów no­we­go kompleksu hotelowego w Świ­no­ujś­ciu, wg wytycznych architekt wnętrz, która zde­cy­do­wa­ła o udekorowaniu korytarzy fo­to­gra­ma­mi o rozmiarze ~1,5 m, przedstawiającymi w czerni i bieli elementy charakterystyczne dla Świnoujścia i jego okolic. Nie miały być to typowo pocztówkowe widoki, stąd też trochę abstrakcyjnych ujęć w tym zestawie.