marcin•stig•saldat

nowości

Zamieszczam tutaj linki do zdjęć, które nie znajdują swo­je­go  miejs­ca w galerii lub są zbyt dużymi zbio­ra­mi z se­sji. Oprócz lin­ków znajdą się tutaj także inne is­tot­niej­sze in­for­macje o zmia­nach na stro­nie, zarówno w dzia­le fo­to­gra­fia jak i pro­jek­to­wa­nie.

[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
24.10.2007 I

mała aktualizacja portretów

Niestety tylko jedno zdjęcie, ale raczej nie powinno czekać. W więk­szej wersji do obejrzenia na tej podstronie (click).


21.10.2007 I

Polpak Świecie – Basket Kwidzyn

Porażką 80:83 zakończył Polpak pierwsze spotkanie ligowe w swo­jej własnej hali. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z tego meczu.

Polpak Świecie - Basket Kwidzyn
06.10.2007 I

wielkie otwarcie hali w Świeciu

…hali widowiskowo-sportowej, rzecz jasna. Hali, ktróra od dwóch lat bu­dzi­ła wiele emocji, które podzieliły mieszkańców Świecia na zwo­len­ni­ków jak i przeciwników tej inwestycji. Najpierw była to kwestia ce­ny i lo­ka­li­zacji. Na dwa tygodnie przed otwarciem – rów­nież kon­tro­wer­syj­na sprawa nazwy i ewentualnych kon­sek­wen­cji umowy z nią zwiazanej. Także sprzedaż biletów wstępu na uro­czys­tość otwarcia ha­li nie obyła się bez burzliwych wydarzeń i słów kry­ty­ki pod ad­re­sem włodarzy. Koniec końców hala stoi. Podczas uro­czys­te­go ot­war­cia nie zawalił się dach (jak prorokowano), ani też nie ob­rzu­co­no bur­mis­trza jajkami. Niewiele brakowało jednak, aby gwóźdz imprezy, czyli spa­rin­go­wy mecz koszykówki między Pol­pa­kiem Świecie a Po­lo­nią War­sza­wa, nie odbył się… Zapraszam do obejrzenia zdjęć z tego widowiska.

Otwarcie Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu
16.09.2007 I

nocne śpiewanie na zamku w Świeciu

Galeria z koncertów Rykoszept, Kapeli ze wsi Warszawa (dzień pierw­szy), oraz Katarzyny Groniec, laureatów konkursu, i Wolnej Grupy Bu­ko­wina (występujący dnia drugiego).


31.08.2007 I

big cyc i roan, na pożegnanie wakacji
18.08.2007 I

„Mocni w wierze na rowerze” 2007Mocni w wierze na rowerze
24.06.2007 I

orkiestr dzień trzeci

Trzeci dzień festiwalu. Galeria po kliknięciu na poniższe zdjęcia (muszt­ra paradna na stadionie, wybory miss i mistera festiwalu).

XXIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Świecie 2007
[60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Copyright © 1996-2019 Marcin Saldat. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści (w całości lub fragmentach) – prawnie zabronione!