„Wstęga” dla Mondi Świecie SA

Wybrane numery biuletynu zakładowego Mon­di Świe­cie SA. Format A4, 20-40 stron w pełnym kolorze. Zakres prac: projekt, skład, zdjęcia, infografika, przygotowanie do druku.