Seminarium Mondi 2017

Kolejna edycja se­mi­na­rium Mondi Świecie S.A., pt. „Od włók­na do tektury”. Podczas takich kil­ku­dnio­wych imprez, specjaliści z Mondi Świe­cie i firm współpracujących, dzie­lą się swoją wiedzą związaną z pro­duk­cją papieru, która pomaga przede wszyst­kim przedsiębiorstwom, dla których papier „sza­ry” jest głównym surowcem pro­duk­cyj­nym. Tegoroczna edycja – jaki i zresz­tą poprzednia – miała miejsce w Ho­te­lu Co­per­ni­cus w Toruniu. Pełną fo­to­re­lac­ję (pra­wie 600 zdjęć), obejrzeć można na stronie seminar17.saldat.pl.