Seminarium Mondi 2014

To już któraś z rzędu realizacja, podczas se­mi­na­rium Mondi Świecie S.A., pt. „Od włók­na do tektury”. Podczas takich kil­ku­dnio­wych imprez, specjaliści z Mondi Świe­cie, dzielą się swoją wiedzą związaną z pro­duk­cją papieru, która pomaga przede wszyst­kim firmom, dla których papier „sza­ry”, jest głównym surowcem pro­duk­cyj­nym. Tegoroczna edycja miała miejsce w Ho­te­lu Copernicus w Toruniu. Pełną fo­to­re­lac­ję, obejrzeć można na tej stronie: www.saldat.pl/upload/mondi-seminar.