ECO7 (MP7) Mondi Świecie SA

Budowa, pierwszy rozruch, wybrane zdjecia osprzętu, oraz uroczyste otwarcie instalacji papierniczej ECO7. Podstawowym ele­men­tem tej instalacji, jest maszyna produkująca papier na potrzeby przemysłu opa­ko­wa­nio­we­go, wykorzystująca jako jedyny surowiec – makulaturę. Aktualnie jest to najszybsza, najszersza, najdroższa i naj­no­wo­cześ­niej­sza maszyna papiernicza w Polsce.